Bådklargøring - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Bådklargøring

BådklargøringAlle vores både bliver brugt og slidt i løbet af rosæsonen. Nogle får også mindre skader. Det betyder med andre ord, at vores både skal vedligeholdes, og det gør vi i fællesskab om vinteren. I hovedtræk består arbejdet i rengøring, tjek af båden, evt. mindre reparationer, slibning og lakering.

Tidspunkt for bådklargøring

Klargøringen af vores inriggere sker torsdag aftener fra starten af januar til slutningen af marts. Et eller flere medlemmer af materieludvalget vil være til stede hver onsdag, så man her kan hente kyndig vejledning.

Tilmeldingslisten

Du tilmelder dig på tilmeldingslisten under ‘Planlægning/bådklargøring’.

Opgaverne

Ved klargøring af vores både skal følgende ordnes:

  1. Vask grundigt både ud- og indvendigt.
  2. Undersøg for eventuelle skader.
  3. Behandling af skader i samarbejde med materieludvalget.
  4. Slib og lakér (tal eventuelt med materieludvalget).

Der ligger en ’logbog’ over de enkelte både i bådhallen. Skriv i denne, hvis du/I finder større fejl, og når båden er færdig.


Overskydende lim fjernes på bådens yderside

Udførlig beskrivelse af opgaverne

Hvis du har brug for en mere udførlig beskrivelse af, hvordan de enkelte opgaver udføres, kan du enten læse i KVIK-bladet (nr. 6, 2008) eller downloade beskrivelsen med billeder her nedenfor. Tips fra bådebygger Jørgen Andersen (pdf).

Hvis du er i tvivl om, hvilke opgaver der skal laves, hvordan de skal laves eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte materieludvalget