Er HIT med Teknik noget for mig? - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Er HIT med Teknik noget for mig?

Udgivet d.

Er HIT med Teknik noget for mig?

Update: BELOW IN ENGLISH

I år har vi to nye tiltag i KVIK. ‘HIT med teknik’ og ‘HIT med teknik for kaniner’. De indeholder det sammen, men målgrupperne er forskellige.

HIT med teknik
Er du frigivet roer fra sidste år, forrige år eller tidligere og har du lyst til at konkurrere? Men synes du, at du gerne vil forbedre din teknik, ro lange ture og have fart i båden, så er ‘HIT med teknik’ noget for dig. Her lægger vi vægt på, at hver enkelt roer lærer bedst mulig teknik med fokus på fart i båden.

HIT med teknik for kaniner
Er du kanin og har du lyst til at konkurrere? Men synes du, at du gerne vil forbedre din teknik, ro lange ture og have fart i båden, så er ‘HIT med teknik for kaniner’ noget for dig. Her lægger vi vægt på, at hver enkelt roer lærer bedst mulig teknik med fokus på fart i båden.

Hvordan kommer tiltagene til at fungere i praksis?
Det kommer til at fungere på den måde, at HIT-instruktører slår ture op under træningsture på www.roforeningen.dk, kaldet ‘HIT med Teknik’ eller ‘HIT med teknik for kaniner’.
Instruktører tilstræber, at der er mindst ét af hvert tilbud om ugen.

Alle ture starter med den samme opvarmning.

Du vil som roer opleve, at de enkelte instruktører har forskellige fokusområder og måder at instruerer på. Det er med til at skabe større bredde i den måde, teknikken indlæres på. Det er et krav, at du deltager i mindst én og gerne flere SPP eller LDK (se nedenfor).

Hvilke konkurrencer kan jeg deltage i?
I inrigger kan du deltage i en hel del forskellige konkurrencer. Langdistancekaproning (LDK) og Sved-På-Panden (SPP) er de mest kendte. Men der er også fx Svanemøllematchen, Øresund Marathon og Copenhagen Habour Race, som man også kan deltage i.

Hvornår ligger kaproningerne?
Kalenderen nedenfor viser, hvornår der er SPP og LDK og Svanemøllematchen, så sæt allerede nu tid af til at deltage i konkurrencerne. Vi glæder os til at se dig.

Kalender:
11. august, LDK i Humlebæk
13. august, SPP i Sydhavnen
25. august, LDK i Svanemøllen/DSR + fest
27. august, SPP i Hellerup
3. september, Svanemøllematchen
6. september, SPP i Hellerup
14. september, SPP i Sydhavnen + fest i Københavns Roklub

****************************************************************

 

HIT with technique
This year with have two new initiatives at KVIK ‘HIT with technique’ and ‘HIT with technique for rabbits’. The content is the same, but the target groups are different.

HIT med teknik (HIT with technique)
Are you a released rower from last year, the year before or earlier and would like to compete? Do you think that you would like to improve your technique, row long trips and increase speed in the boat, then ‘HIT with technique’ is something for you. It is here that we concentrate on teaching each rower the best possible technique with focus of speed in the boat.

HIT med teknik for kaniner (HIT with technique for rabbits)
Are you a rabbit and would you like to compete? Do you think that you would like to improve your technique, row long trips and increase speed in the boat, then ‘HIT with technique for rabbits’ is something for you. It is here that we concentrate on teaching each new rower the best possible technique with focus of speed in the boat.

How does it work in practice?
It works in the way that a HIT-instructor sets up a trip under ‘træningsture’ on www.roforeningen.dk, called ‘HIT med Teknik’ or ‘HIT med teknik for kaniner’

Instructors will try to aim to get at least one trip up each week.

All trips start with the same warm up.

As a rower you will find that each instructor has different areas of expertise and different ways of instructing. This actually ensures a broader perspective on the way the technique is learned. It is a requirement that you participate in at least one and preferably several SPP or LDK (see below).

What competitions can I participate in?
In inriggers you can take part in a whole range of different competitions. Long Distance Competition Rowing (LDK) and Sved-På-Panden/Sweat on the Forehead (SPP) are the best known. But there are also, Svanemøllematchen (The Svanemølle Match), The Øresund Marathon and The Copenhagen Harbour Race, all of which you can participate in.
The following links tend to take you to pages which are entirely in Danish, if you are unsure about any of the details or need more information, you can always ask the instructors or other experienced members at KVIK.

Follow this link to read more about SPP and LDK (in Danish): http://old.roforeningen.dk/motion/

More about LDK here: http://old.roforeningen.dk/langdistancekaproning/

More about SPP here: http://sppkbh.dk

The Svanemølle Match (an annual event versus DSR, which occurs in Kalkbrænderiløbet). You can read more about it here: http://old.roforeningen.dk/ro-arrangementer/

When are the competitions held?
The calendar below shows when the SPP races, LDK races and Svanemøllematchen are being held, so reserve the dates now so you can participate. We look forward to seeing you there.

Calendar:
11 August, LDK in Humlebæk
13 August, SPP in Sydhavnen
25 August, LDK in Svanemøllen/DSR + party
27 August, SPP in Hellerup
3. september, Svanemøllematchen
6 September, SPP in Hellerup
14 September, SPP in Sydhavnen + party in Københavns Roklub