FAQ - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

FAQ

Her på siden får du svar på en række vigtige spørgsmål (FAQ), der gælder dit medlemskab af KVIK.

Q: Hvordan foretager du ændringer til dit medlemskab?
A: Hvis du gerne vil ændre sit medlemsskab fra aktivt til passivt, eller meldes helt ud, skal du sende en mail til sek@roforeningen.dk. Husk, at du skal give besked om udmeldelse seneste en måned før kvartalet slutter.

Q: Jeg har et spørgsmål, som ikke er besvaret her – hvem skal jeg skrive til?
A: Spørgsmål som ikke er besvaret på denne side, kan sendes til info@roforeningen.dk.