Hvordan kommer jeg på vandet? - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Hvordan kommer jeg på vandet?

Udgivet d.

Hvordan kommer jeg på vandet?

OPDATERET!

BELOW IN ENGLISH

Der er flere forskellige måder at komme på vandet på i Svanemøllen. Fælleskravet for alle aktiviteter er, at du er frigivet roer, og at der er en styrmand ombord på båden.

Motionsroning
Alle kan være med til motionsroning. Du kan tilmelde dig på websitet under ‘Roplanlægning’, men det er ikke et krav. Du kan også bare møde op. Men alle skal skrive sig på tavlen i Det-vel-rummet. Vi bruger oversigten til at sætte bådhold. Du kan læse mere om motionsroning her på siden: http://old.roforeningen.dk/daglig-roning-motion/ Der er motionsroning mandag, onsdag og torsdag. Mødetid (omklædt) er kl. 17.30 (1. maj til 8. sept)
Roplanlægning: http://old.roforeningen.dk/roplanlaegning/

Morgenroning
Alle kan være med til morgenroning. Dog kræver morgenroning, at du enten selv slår en tur op, eller at du tilmelder dig en morgentur. Er du tilmeldt en morgenrotur, er det særlig vigtigt, at du kommer til aftalt tid. Mange skal nemlig ofte nå på arbejde bagefter. Melder du afbud, skal du melde afbud til alle tilmeldte, så man ikke møder op fx kl. 6.00 om morgen, og så er der ikke et øje eller der mangler en person.
Du tilmelder dig el. opretter en morgenrotur under ’Morgenroning’ her: http://old.roforeningen.dk/morgenroning-planlagning/

Weekendroning
Alle kan være med til weekendroning. Der er faste rotider lørdag og søndag kl. 10.00 (omklædt). Derudover er du naturligvis altid velkommen til at slå ture op på andre tider på websitet under ‘Roplanlægning’: http://old.roforeningen.dk/roplanlaegning/

Coastalroning
Alle kan være med til coastalroning. Inden du tilmelder dig en tur, skal du dog have deltaget i coastal-søndagsskolen el. på anden måde være blevet instrueret i, hvordan du ror i vores coastalbåde. Du kan læse mere om kravene på siden om coastalroning og på siden om coastalkaproning. Coastalbådene kan inddrages som både ved daglig roning, hvis de ikke er optaget til træning af coastalkaproerne. Du tilmelder dig en søndagsskoletur el. en almindelig coastaltur el. opretter en coastaltur under ‘Coastalture’: http://old.roforeningen.dk/coastalture/

HIT med teknik
Dette er et nyt tilbud. HIT med teknik er målrettet folk, som gerne vil ro SPP (læs mere nedenfor), coastal- (læs mere ovenfor) eller langdistancekaproning (læs mere nedenfor).  På HIT med teknik har vi fokus på at gøre teknikken bedre, lave hurtige og rigtige skift, vendinger, starter og få båden op i fart. Du kan læse mere på siden ‘Er HIT med teknik’ noget for mig?’ Turene slås op om tirsdagen, fredagen, lørdagen og søndagen på forskellige tidspunkter på siden ‘Træningsture’ og kræver tilmelding: http://old.roforeningen.dk/traeningsture/

Motion+
Alle kan deltage i Motion+.  Hvis du er kanin fra i år, så kræver det dog, at du deltager i HIT med teknik, inden du tilmelder dig Motion+. I Motion+ er der fokus på teknik og fart i båden. Der ros efter programmer og mange deltager også i SPP og langdistancekaproning, men det er IKKE et krav. Du kan læse mere her på siden: http://old.roforeningen.dk/motion/ Mødetid, færdig omklædt, er kl. 17.15. Du tilmelder dig el. opretter en tur under ’Træningsture’: http://old.roforeningen.dk/traeningsture/ 

Sved-på-panden-roning (SPP)
SPP er kaproning for sjov over en distance på 10 km. Det foregår med ca. 14 dages mellemrum i henholdsvis Hellerup og Sydhavnen. Det anbefales altid, at du træner dig op, før du deltager i en konkurrence. Tilmeld dig derfor HIT med teknik og/eller Motion+ og ro med der. Se ovenfor.

Langdistancekaproning (LDK)
LDK er kaproning over distancer på 10 km for damer og 25 km for herrer. Du kan også stille op i mix-både på både 10 og 25 km. Træningen foregår sammen med Motion+. Se ovenfor. Du kan også læse mere på siden: http://old.roforeningen.dk/langdistancekaproning/

Kaproning på Bagsværd Sø
Har du ambitioner om at være elitekaproer el. at ro i vores outriggermateriel, kan du også komme til det. Du kan læse mere på hjemmesiden under ‘Kaproning/kortbanekaproning’.
Hvis du har spørgsmål el. vil vide mere, så skriv til kapudvalg@roforeningen.dk

*********************************

How do I get on the water?
There are several different ways to get on the water at Svanemøllen. The requirements for all activities are: that you are a ‘released’ rower, and that there is a qualified coxswain (styrmand) aboard the boat.

Exercise/Motion Rowing
Anyone can join the exercise rowing group. You can sign up to it on the website under ‘Roplanlægning’, but this is not absolutely necessary. You can also just turn up. Everyone should sign up on the whiteboard in the Det-vel-room. Boat teams will be decided depending on people’s wishes (distance, speed, number of people in the boat, etc). Click on this link to read more about exercise/motion rowing (in Danish): http://old.roforeningen.dk/daglig-roning-motion/Exercise rowing takes place on Monday, Wednesday and Thursday. Meet-up time (dressed and ready to go) is at 17.00 (5 pm) until May 1st, and after that date,17:30 (5.30 pm).

Morning Rowing
Anyone can join morning rowing. What is required for morning rowing is that you either set up a trip yourself, or that you sign up for a morning trip. If you are signed up for a morning row, it is particularly important that you come on time. Many people go to work afterwards and must be back at a certain time. If you cancel for any reason then you must tell everyone who has signed up, this will ensure that no one turns up for example at 6 in the morning unable to row. You can sign up for or create a morning row trip under ‘Planlægning/Morgenroning’ here: http://old.roforeningen.dk/morgenroning-planlagning/

Weekend Rowing
Anyone can join weekend rowing. There are set rowing times on Saturdays and Sundays at 10am (meet dressed and ready to row). You are also welcome to create a trip yourself for different times, similar to morning rowing. Sign up or create a weekend row under ‘Planlægning/Roplanlægning’ on the internal website: http://old.roforeningen.dk/roplanlaegning/

Coastal Rowing
Everyone can take part in coastal rowing. However, you must be aware that it is sculling (rowing with two oars, or sculls – one in each hand), which is somewhat different than rowing in an in-rigger or any kind of sweep-oar rowing (with one oar per person). Before you sign up for a trip you should have participated in a Coastal Sunday school or been out on a trip with someone to instruct you on rowing in a coastal boat. Anyone can learn. You can find more information on the following pages; coastalroning and coastalkaproning.
Coastal boats can be used for daily rowing as long as they are not already signed out for training by the competitive coastal rowers.
You can sign up for a Sunday School trip, a normal coastal trip or create your own trip under ‘Coastalture’: http://old.roforeningen.dk/coastalture/

HIT med teknik
This is a new offer this year. HIT med teknik is aimed at rowers who want to participate in competitive rowing, i.e. SPP (more information below), competition Coastal (see the information above) or LDK (more information below). At HIT med teknik there is focus on better technique, making fast and correct seat changes, turns, starts and getting the boat up to speed. You can read more (also in English) at  ‘Er HIT med teknik’ noget for mig?’  The trips are on Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays at different times and can be found under ‘Træningsture’, remember to sign up beforehand: http://old.roforeningen.dk/traeningsture/

Motion+
Everyone can participate in Motion+. If you are a ‘rabbit/kanine’ from this year then it is necessary that you have participated in HIT med teknik before you join Motion+ (see above). In Motion+ there is focus on technique and speed in the boat. The rowing is done to set programmes and many who take part are training for SPP or LDK (See below for more information on these), although it is not necessary that you take part in the competitive races.  You can read more at http://old.roforeningen.dk/motion/
Meeting time (ready to row) is at 17.15 (5.15pm). If you have participated before, just sign up or create a trip at ‘Planlægning/Træningsture’ http://old.roforeningen.dk/traeningsture/

Sweat-on your-forehead-rowing races (SPP)
SPP is racing for fun over a distance of 10 km. This is done roughly every 14 days in Hellerup and/or Sydhavnen. Although it is for fun, it is always recommended that you train before you enter a race. Therefore, you should first sign up to train with HIT med teknik and/or with Motion+. See above.

Long distance competitive rowing (LDK)
LDK is racing over a distance of 10 km for ladies and 25 km for men. You can also sign up for mixed teams for both 10km and 25km races. Training is done through Motion+. See above. You can also read more at http://old.roforeningen.dk/langdistancekaproning/

Competition rowing at Bagsværd Lake
If you have ambitions to be an elite competitive rower or to row in our outrigger boats, you are welcome to try. You can read more on the website under ‘Kaproning/kortbanekaproning’.  If you have questions or wish to learn more, write to kapudvalg@roforeningen.dk