Kaproningsreglement - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Kaproningsreglement

Der er stigende interesse for at ro på Bagsværd Sø. På den baggrund har det været nødvendigt at stille en række krav til roerne beskrevet i dette reglement. Reglementet gælder for alle roere over 18 år.

Et overorndet krav for at træne på Bagsværd Sø, er at man deltager i min. to kortbaneregattaer for Roforeningen KVIK pr. sæson.

Roforeningen KVIKs kaproningsreglement

Ved sæsonstart

 • Du skal kunne svømme 400 m.
 • Alle både skal være klargjorte til at komme på vandet. Se afsnit ‘Ved sæsonafslutning’.
 • Så længe vandtemperaturen er UNDER 10 grader c. roes med min. 2 årer til hver side. Dispensation kan gives til: Roere i DRC og meget erfarne/subelite roere.
 • Der gøres udtrykkeligt opmærksom på at det er forbundet med yderste livsfare at kæntre i vand med temperatur under 10ºC.
 • Fordeling af materiel, både og årer, afgøres af kaproningsudvalget efter duelighedsprincippet: De bedste og mest seriøst trænende roere får tildelt det bedste materiel.
 • Hvem der kategoriseres som bedst og mest seriøst trænende afgøres af kaproningsudvalget i samråd med den/de pågældende roeres trænere.
 • Fordeling af materiel foretages i feb./marts efter at alle interessenter er blevet hørt.
 • Fordeling af ro-tid på søen bliver sat op på KVIKs opslagstavle i bådhallen.

I løbet af sæsonen

 • Fordeling af både og årer skal respekteres. Man går ikke ud på søen med materiel man ikke har fået tildelt. Kaproningsudvalget har eneret til at ændre båd- og materielfordelingen i løbet af sæsonen.
 • Den tildelte og aftalte ro-tid skal overholdes i løbet af sæsonen. Der er stor rift om KVIKs både. Derfor er det vigtigt at vise hensyn til sine medroere og undgå unødig tvist om ret og pligt.
 • I løbet af året er der en række opgaver kaproerne kan udfører. Hver kaproer skal have mindst 2 opgaver på et år.

Vedligeholdelse og transport af materiel

 • Du forpligtiger dig ved roning på Bagsværd sø at vedligeholde dit materiel som højeste prioritet.
 • Bådene aftørres indvendig og udvendig efter endt træningstur. Hver gang! Det anbefales at man tørrer sin båd af inden den lægges på plads, da man ellers kan risikere at dryppe på båden nedenunder og derved også blive nødt til at tørre den af….
 • Skader og mangler på bådene indberettes straks til kaproningschefen.
 • Bådene poleres 2 gange pr. sæson.
 • Ved transport til og fra regattaer/standvænget forpligter du dig til at være ansvarlig for din båd og være behjælpelig med at pakke andet materiel.

Ansvar, ret og pligt

 • Ordentlig opførelse forventes af en KVIK- kaproer. Se i øvrigt KVIKs leveregler desangående.
 • Som kaproer er det dit ansvar at udvise størst mulig omhyggelighed og årvågenhed når du færdes på søen. Husk du ror baglæns.
 • Det forventes at omgangstonen er respektfuld, tålmodig og kommunikerende.
 • Du bærer ansvaret for at indberette skader forvoldt på eget eller lånt* materiel til kaproningschefen. * f.eks. andre klubbers materiel.
 • Hvis skader forvoldt på andet materiel eller personer skyldes din egen skødesløshed må du påregne at blive stillet til ansvar, økonomisk såvel som moralsk
 • Det tolereres ikke at man ”låner” fra andre både hvad man selv måtte mangle. Vi er alle meget afhængige af hinanden som velfungerende sociale roere med en fælles passion for kaproning. Kan du ikke finde ud af hvad der dit og mit, hører du måske ikke hjemme i dette forum.

Ved sæsonafslutning

 • Bådene i Bagsværd klargøres og emballeres til næste sæson inden hjemtransport til Svanemøllen.
 • Det materiel der overvintrer i Bagsværd klargøres.
 • Husk at indberette dine roede kilometer til kaproningschefen senest primo december.