Copenhagen Harbour Race - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Copenhagen Harbour Race

Start tidspunkt: 10-10-2015 kl. 10:30

Udgivet d.

Copenhagen Harbour Race

BELOW IN ENGLISH

Lørdag den 10. oktober 2015 afholdes Copenhagen Harbour Race (CHR).

Der er tale om en kaproning i højt tempo (+tempo 30) over en distance på 6,5 km fra Langebro ned til Slusen og tilbage igen.

Copenhagen Harbour Race er en international regatta for ottere, inriggere og coastalbåde. Der er tale om en årligt tilbagevendende regatta. Startskuddet gik i 2007, og siden er regattaen vokset med adskillige bådlængder. Målt på såvel antallet af deltagere og både som på tilskuere, der følger konkurrencen i Københavns Havn. Regattaen er åben for mandskaber – kvinder og mænd – fra hele verden i de nævnte bådtyper. Indtil videre har der været deltagere fra Italien, Schweiz, Holland, Tyskland, Sverige, Norge og Danmark.

Se mere her: http://www.copenhagenharbourrace.dk/

Hvis du vil være med kan du tilmelde dig nedenfor. Skriv i kommentarer hvilke løbsklasser, da er interesseret i at deltage i (en eller flere):
A: Åben herrer, 2-årers (M2+inr)
B: Åben damer, 2-årers (W2+inr)
C: Mix, 2-årers (W/M2+inr)
D: Mix, 4-årers (W/M4+inr)

Efter kaproningen er der fest i KR kl. 18.00 – den er inkl. middag og musik med DJ. Det koster 150,-kr. pr. person at deltage. Indbetal pengene på KVIKs festkonto: 1551 0007691440 el. KVIKs MobilePay: 50574590 senest den 28. sept. NB: Alle kan tilmelde sig festen, også selvom man ikke har roet.

Du er også velkommen til at sende en mail/sms til Jesper (H020), hvis du har spørgsmål eller ønsker til hold. Hold ville blive sammensat, når interesser/ tilmeldinger er indløbet.

Deltagere i 8+ løb aftales særskilt. Men tilmelding til festen foregår her.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag 28. september 2015 (pga. tilmeldingsfrist ultimo september).

********************************************************

Saturday, October 10, 2015 Copenhagen Harbour Race (CHR) is held.

It is a rowing competition in a fast pace (stroke rate +30) over a distance of 6.5 km from Langebro down to Slusen and back again.

Copenhagen Harbour Race is an annual international regatta for 8+, inriggers, and coastal boats. The regatta kicked off in 2007 and since then, the regatta has grown by several boat lengths, in terms of both the number of participants, as well as the spectators who follow the competition in Copenhagen Harbour. The regatta is open to teams – women and men – from around the world in the listed boat types. So far there have been participants from Italy, Switzerland, Holland, Germany, Sweden, Norway and Denmark.

See more here: http://www.copenhagenharbourrace.dk/home

If you want to participate you can sign up below. Write in the comments which race classes you are interested in participating in the (one or more):
A: Open Men, two-årers (M2 + inr)
B: Open Ladies, 2-årers (W2 + inr)
C: Mix, 2-årers (W / M2 + inr)
D: Mix, 4-årers (W / M4 + inr)

After the races there will be a party in KR at 6pm – it includes dinner and music with a DJ. It costs 150 DKK per person to participate. Make your payment beforehand on the KVIK party account: 1551 0007691440 or to Kvik MobilePay: 50574590, no later than 28 September. You can join the party even if you do not row the race.

You are also welcome to send an email / sms to Jesper (H020) if you have questions or team proposals. Teams will be composed when interest / registrations have been received.

Participants in the 8+ race will be agreed separately. But signing up for the party is here on the web page.

Registration deadline is Monday 28 September 2015 (due to registration deadline at the end of September).


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?