Efterårstur i Silkeborgsøerne/Autumn in the Silkeborg Lakes - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Efterårstur i Silkeborgsøerne/Autumn in the Silkeborg Lakes

Start tidspunkt: 28-09-2018 kl. 16:00

Udgivet d.

Efterårstur i Silkeborgsøerne/Autumn in the Silkeborg Lakes

BELOW IN ENGLISH
Vi tager til Skanderborg fredag 28. september efter arbejde. Vi ror til Silkeborg lørdag og tilbage til Skanderborg søndag, så vi kan være i København søndag aften. Minimum er 50 km hver vej med overbæring i Ry, ruten kan dog forlænges med at tage ture ind i Salten Langsø, Birksø, Knudsø, Paradiset, Brillerne, Vejlsø og Almindsø, så de er mere i tråd med Kvik-standarden.

Vi køber fælles mad og drikke (inkl. sodavand, øl og vin) og deler udgifterne ligeligt mellem alle. Turens omkostninger bliver ca. 300 kr. per person for mad og drikke. Dertil kommer omkostninger til transport, leje af både og overnatning i roklubberne.

Rejs let, da di skal have bagegen i bådene.

Sidste frist for tilmelding er en måned før, det vil sige 29. august, da jeg venter med at kontakte roklubberne til jeg ved, hvor mange vi bliver, desuden er der billigere togbilletter, hvis vi køber i god tid i forvejen. Hvis vi af den ene eller anden grund bliver flere, end vi kan låne både til, er det først til mølle-princippet som tæller. Send derfor en mail til mig jacob@gusto.dk, samtidig med at du melder dig til, hvor du også skriver, om du kan stille bil til rådighed, eller om du fortrækker at køre i tog.

Hilsen,
Jacob Sørensen

***************************************

Autumn in the Silkeborg Lakes
We travel to Skanderborg on Friday September 28th after work. We row to Silkeborg Saturday and return Sunday in time to be in Copenhagen Sunday evening. The route is minimum 50 km each way with boat carrying in Ry, but the route can be extended by detours into Salten Langsø, Birksø, Knudsø, Paradiset, Brillene, Vejlsø and Almindsø, so they are more in line with the Kvik standard.

We buy food and drinks (including soda, beer and wine) and share the expenses equally between everyone. The tour cost will be approx. 300 kr. per person for food and drink. In addition, cost of transport, boat rent and accommodation on the rowing clubs must be added.

Travel light because will carry the luggage.

Deadline for registration is one month before i.e. August 29th because I wait contacting the clubs until I know how many we will be, also cheaper train tickets are available if we buy well in advance. If, for one reason or another, we become more participants than we can borrow rowing seats for, it is the last registered which will be kicked out. Therefore, send me an email jacob@gusto.dk at the same time you register and write also whether you can make a car available or if you prefer to go by train.

Cheers,
Jacob Sørensen


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?