Indkaldelse til KVIKs ordinære generalforsamling - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Indkaldelse til KVIKs ordinære generalforsamling

Start tidspunkt: 22-02-2017 kl. 19:30

Udgivet d.

Onsdag den 22. februar 2017, kl. 19:30 indkalder vi til KVIKs ordinære generalforsamling.

Dagsorden jf. KVIKs love §15.2:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for foreningen til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til drøftelse
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for ‘Roforeningen KVIKs Arv’ til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til drøftelse
 5. Indkomne forslag:
 6. Valg af bestyrelse:
  • Formand: Frederik Østerberg – ikke på valg
  • Næstformand: Kenneth Kæregaard – på valg, Bestyrelsen foreslår: Jens U. Hansen
  • Kasserer: Mark van Herk – på valg, modtager genvalg.
   Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  • Rob Tobin – på valg, Bestyrelsen foreslår: Ed Lyne
  • Rikke Nielsen – på valg, Bestyrelsen foreslår: Sarah Lauritzen
  • Marianne Worm – på valg, Bestyrelsen foreslår: Kenneth Kæregaard
 7. Valg af præsidium
 8. Valg af revisor
 9. Valg af 3 medlemmer til ordensudvalget
 10. Valg af restaurationsudvalg
 11. Eventuelt

Hvis man er forhindret i at deltage er det muligt at afgive en skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagtsblanket kan downloades her

Bilag: (Man skal være logget ind for at kunne downloade dem)
Årsrapport Roforeningen KVIK 2016
Årsrapport Roforeningen KVIKS ARV 2016

Der vil ikke blive udleveret regnskaber til generalforsamlingen. Så man bedes printe selv, hvis man ønsker en papir udgave

Mvh Frederik Østerberg, Ø005 formand@roforeningen.dk


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?