Invitation til Standerstrygning i KVIK/ End of the season-party - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Invitation til Standerstrygning i KVIK/ End of the season-party

Start tidspunkt: 24-10-2015 kl. 17:00

Udgivet d.

Invitation til Standerstrygning i KVIK/ End of the season-party

BELOW IN ENGLISH

Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 17.00

Kære alle
Nok engang må vi til at tage afsked med vandet. KVIKs 149’ ro-sæson nærmer sig sin afslutning, og der er igen blevet roet tusindvis af kilometer. Faktisk har vi i skrivende stund ultimo september 2015 roet over 55.000 km – mere end i 2014! – selvom der er 3-4 ugers roning endnu.
Ligesom sidste år venter vi stadig på vores nye 4’er inrigger, men mon ikke der i det kommende jubilæumsår (måske) er nogle nye både i bådhallen. Der er i 2015 også kommet mange nye roere til KVIK; der er vundet medaljer og trofæer, og ikke mindst har vi haft skønne ture på vandet. Og så har vi fået et spejl 😉
Højtideligheden starter kl. 17:00, hvor standeren stryges (hvis vi kan finde den?) til ledsagelse af et par bevingede ord fra formanden.

Programmet ser således ud:

 • Kl.14.30(ca) Rotur på vand – eller i ergometer, hvis vind og vejr driller
 • Kl.16.00(ca) Bad, sauna etc
 • Kl 17.00 Standerstrygning og tale v/ formanden
 • Kl.17.30 Velkomstbobler/snacks
 • Kl.18.30 Dejlig 3-retters menu fra Karinas køkken
 • Kl.21.00 (ca) Baren er åben; shot-åren er klar.

* * * * *
Arrangementet koster 195 kr. Dette inkluderer velkomstbobler. Drikkevarer (vin med og uden bobler) kan købes til rimelige priser.
Vi glæder os til at se mange KVIKere på denne sidste dag i ro-sæsonen 2015. Vi må de næste fem må¬ned-er træne kroppen til yoga, piloxing og ergometer – og glæder os til den 150. sæson starter ultimo marts 2016.

Tilmelding senest tirsdag den 20. oktober 2015 eller på tilmeldingslisten på tavlen (1. sal) i KVIK.
Betaling foretager du via MobilePay på tlf. 5057 4590 eller overførsel til kontonr. 1551-7691440 (husk at skrive medlemsnummer og “Standerstryg” på indbetalingen). Også senest den 20. okt.

Med festlige hilsner
Festudvalget og Formanden

Anfør ved din tilmelding nummeret på den arbejdsopgave du gerne vil deltage i forbindelse med festlighederne:

 1. Borddækning
 2. Servering
 3. Afrydning af borde
 4. Opvask
 5. Barvagt
 6. Oprydning
 7. Søndagsvagt

***********************************************************

Once again, we have to say goodbye to the water. KVIKs 149th rowing-season is coming to an end and again thousands of kilometers have been rowed. In fact, we have – when writing this at the end of September 2015 – exceeded 55,000 km – more than in 2014! – And that is with 3-4 weeks more to row.
As last year, we are still waiting for our new 4’ inrigger, but perhaps in the coming jubilee year we will have some new boats (maybe) in the boat hall. In 2015, we welcomed many new rowers to KVIK; we have won medals and trophies, and not least, we have had wonderful trips on the water. And we’ve also got a mirror 😉
The ceremony starts at 17:00, where the club flag will be taken down (if we can find it) to the accompaniment of a few spiritual (!) words from the Chairman.

The program is as follows:
Kl.14.30 (approx.) Rowing on water – or ergometer if the weather is bad
Kl.16.00 (approx.) Bath; sauna etc.
Kl 17.00 Flag down and speech by the Chairman
Kl.17.30 Welcome bubbles / snacks
Kl.18.30 Lovely 3-course menu from Karina’s kitchen
Kl.21.00 (approx.) The bar is open; The shot-oar is ready.

* * * * *
The event costs 195 DKK. This includes welcome bubbles. Beverages (wine with and without bubbles) can be purchased at reasonable prices.
We look forward to seeing many KVIKers on this last day of the rowing season 2015. The coming five months we have to train the body with yoga, piloxing and ergometer – and look forward to the 150th season, which starts in late March 2016.

Registration no later than Tuesday, October 20, 2015 here or on the entry list on the board (1st floor).
When signing up you can make your payment via MobilePay on 5057 4590 or transfer to account number 1551-7691440 (remember to write your membership number and “Standerstryg” on the payment notice.

Signing up you also choose a task to help us arrange the best ‘End of the season-party’:

 1. Set up the table
 2. Serving
 3. Clearing the tables
 4. Dishwashers
 5. Bartender
 6. Cleanup

Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?