Invitation til Standerstrygning i KVIK/End of Season Party - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Invitation til Standerstrygning i KVIK/End of Season Party

Start tidspunkt: 29-10-2016 kl. 17:00

Udgivet d.

Invitation til Standerstrygning i KVIK/End of Season Party

BELOW IN ENGLISH

Kære alle,

Så er det tid til at lukke ned for Roforeningen KVIKs 150 års jubilæumsår.

Der er nok engang blevet roet tusindvis af kilometer. Med pt. 64.000 roede kilometer, vil ro-statistikere vide, at vi skal helt tilbage til 2007-08 for at finde flittigere roere end i år.

2016 blev også året, hvor den nye 4’er inrigger blev leveret (og siden afhentet igen). En række andre smukke både har desuden indfundet sig i bådhallen. 2016 har også været et rekord-år for antallet af nye roere. Og så er der jo også lige det med den OL-medalje, som vi alle er så stolte af.

Festlighederne starter kl. 17:00, hvor standeren stryges ledsaget af et par bevingede ord fra formanden.

Programmet ser således ud:
Kl.13.00 Den Uofficielle Klubkaproning (tilmelding under anden nyhed)
Kl.16.00(ca) Bad,sauna etc
Kl 17.00 Standerstrygning og tale v/ formanden
Kl.17.30 Velkomstbobler/snacks
Kl.18.30 Dejlig 3-retters Efterårs-tapas fra AntOn’s – som også leverede mad til jubilæums-middagen;-)
Kl.21.00 (ca) Baren er åben; shot-åren er klar.

* * * * *
Arrangementet koster 225 kr. Dette inkluderer velkomstbobler. Drikkevarer (vin med og uden bobler) kan købes til rimelige priser.
Vi glæder os til at se mange KVIKere på denne sidste dag i ro-sæsonen 2016. Vi må de næste fem måneder træne kroppen til yoga, piloxing og ergometer – og glæde os til 151.sæson starter ultimo marts 2017.

Tilmelding senest tirsdag den 25. oktober 2016 eller på tilmeldingslisten på tavlen (1. sal) i Kvik. Af hensyn til madbestilling kan du ikke tilmelde dig efter denne dato.
Betaling foretager du ved din tilmelding via MobilePay på tlf. 5057 4590 eller overførsel til kontonr. 1551-7691440 (husk at skrive medlemsnummer og “Standerstryg” på indbetalingen).

Med festlige hilsner
Festudvalget og Formanden

Skriv det nummer på den arbejdsopgave, du gerne vil hjælpe med i forbindelse med festlighederne:
1. Borddækning
2. Servering
3. Afrydning af borde
4. Opvask
5. Barvagt
6. Oprydning
7. Søndagsvagt

************************

So it is time to bring to a close Roforeningen KVIK’s 150th anniversary year.

Many thousands of kilometers have been rowed, in fact some 64,000! The ro-statisticians know that we have to go back to 2007-08 to find more diligent rowers than this year.

2016 was also the year when the long-awaited new 4 oar inrigger was delivered (and later picked up again!). A number of other beautiful boats have also arrived in the boat hall. 2016 was also a record year for the number of new rowers and kajakers. And then there’s the small matter of an Olympic medal, which we are all so proud of.

The festivities start at. 17:00, when the flag will be lowered, accompanied by a few winged words from the president.

The program is as follows:
13:00 The Unofficial Club Rowing Competition/Scratch Regatta (sigup on this site)
16.00 (ca) Bath, sauna etc
17.00 Flag lowering and speech by the chairman
17.30 Welcome bubbles / snacks
18.30 Lovely 3-course autumn- apas from Anton’s – which also supplied food for the anniversary dinner 😉
21.00 (ca) The bar is open; and the shot-oar is ready.
* * * * *
The event costs 225 kr. This includes welcome bubbles. Beverages (including wine with and without bubbles) can be purchased at reasonable prices.

We look forward to seeing many KVIK’ers on this last day of the 2016 row season. We must use the next five months to train the body with yoga, piloxing and ergometer – and look forward to KVIK’s 151st season starting at the end of March 2017.

Registration is by Tuesday October 25, 2016 or on the entry list on the board (1st floor) in KVIK. For the sake of food-ordering, it is not possible to register after that date.
Payments are made when you register via MobilePay on tel. 5057 4590 or transfer to account no. 1551-7691440 (remember to write your membership number and “standerstryg” on the payment).
With festive greetings,

The Party Committee and Chairman

Please write the number on the task you would like to help in connection with the celebrations:
1. Set the table
2. Serving
3. Clearing the tables
4. Dishes
5. Bar duty
6. Cleanup
7. Sunday duty

 


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?