Kajak-langtur til Sverige (Järnavik) - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Kajak-langtur til Sverige (Järnavik)

Start tidspunkt: 08-08-2019 kl. 16:00

Udgivet d.

– torsdag den 08. til søndag 11. august
Start tidspunkt: 08-08-2019 kl. 16:00

We can only accommodate 16 participants. Please don’t sign up if you’re nr. 17.

Vi tager til den smukke skærgård i Blekinge, på Sveriges syd kyst. Den har et stort antal øer og bugte, og egner sig fint til kajakpadling. Turen bliver tre hyggelige dages roning i havkajakker med overnatning på ubeboede øer med telt, bål og ren natur. Turen er egnet til begynder roer, og vi roer på beskyttet vand mellem øerne. Men der er også mulighed for længere og spænende ture på åbent hav for de modige.

Kajakudlejningen ligger ved STF’s vandrehjem “Gula Huset” i idylliske Järnavik, ca. 6 km fra Bräkne-Hoby. Et par kilometer væk ligger Järnaviks Camping med badeplads, minigolf, kiosk og lettere servering. Kajak lejning koster 650kr. Hvis du vil aftale med en makker at ro i en dobbelt kajak, kan I sagtens, og så vil kajak lejning koste 450kr hver. Igennem vores erfaring fra tidligere ture, forvender vi, at udover kajak lejning vil det koste lidt under 1000kr ekstra for mad, benzin og camping den første aften. Vi er afhængig på jeres private bil, så sig til, hvis du har en bil til rådighed, når du tilmelder dig.

Vi kører fra København efter arbejde den torsdag; bilerne vil køre på forskellige tider, afhængig hvornår folk kan tage fra arbejde. Det er omkring en 3,5 timers kørsel til kamping pladsen i Järnavik, hvor vi vil overnatte og så starte vores kajaktur den næste morgen. Vores kajaktur vil ende om eftermiddagen den søndag, så vi skal forvente at ankomme tilbage i København ret sent om aftenen.

Tilmeldingsfrist: fredag 19. juli. Kajakudlejning skal betales ved tilmeldingsfristen til kontoen 2105-3495376086 (Thais Arjona Mendez) eller via mobilepay til 52242269. Hvis du kan, skriv dit navn og ”Sverige tur” ved betalingen. Der er en begrænsning til 15 pladser.

Vi håber, at I kan tage med, og nyde med os, alt Sverige kan tilbyde: fra verdens smukkeste skærgård og solnedgange, mens vi hygger os med godt selskab og vin omkring et bål med udsigt over havet, til madlaving med Triangia komfur og ABBA sange på kørslen frem og tilbage. Du er velkommen til at spørge Thaïs eller Susanne om flere oplysninger.

Mange hilsner

Kajakudvalget

——

Kayak long trip to Sweden (Järnavik) – Thursday, 08th to Sunday, 11th of August
We are going to the beautiful archipelago in Blekinge, on the south coast of Sweden. It has a large number of islands and bays, perfect for kayaking. The trip will be three nice days paddling in sea kayaks and camping on uninhabited islands with tents, bonfires and pure nature. The trip is suitable for beginners, as we paddle in sheltered waters between the islands. However, there is also the opportunity for longer and exciting tours on the open sea for the braver (or foolhardy) ones.

The kayak rental is located at STF’s youth hostel “Gula Huset” in Järnavik, approx. 6 km from Bräkne-Hoby. A couple of kilometres away is Järnaviks Camping, with a bathing area, miniature golf, kiosk and dining. Kayak rental costs 650kr. If you want to pair up with a partner in a double kayak, you can easily do that and then kayak rental will cost 450kr each. From our experience from previous trips, we expect that in addition to the kayak rental, it will cost up to 1000kr for food, petrol and camping the first evening. We will rely on your private cars to get there, so if you have a car available let us know when you sign up.

We will drive from Copenhagen after work on Thursday, depending when people can leave work. It is about a 3.5 hour drive to the campsite in Järnavik, where we will spend the night and then start our kayaking trip the next morning. Our kayak trip will end on Sunday afternoon, so we will expect to arrive back in Copenhagen late in the evening.

Deadline for registration: Friday 19’th July. Kayak rentals must be paid by the registration deadline to the account 2105-3495376086 (Thais Arjona Mendez) or via mobilepay to 52242269. If you can, enter your name and “Sweden trip” at the time of payment. There is a limit of 15 people for this trip.

We hope that you can take part and enjoy all of Sweden’s offerings: from the world’s most beautiful archipelago and sunsets, while we are enjoying ourselves with good company and wine around a bonfire overlooking the sea to cooking with Triangia stoves and singing ABBA songs driving there and back. Feel free to ask Thaïs or Susanne  for more information.

Looking forward to it!

The kayaking committee


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?