Kaninlangtur (30. aug.-1. sept. 2019) - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Kaninlangtur (30. aug.-1. sept. 2019)

Start tidspunkt: 30-08-2019 kl. 16:00

Udgivet d.

Kaninlangtur (30. aug.-1. sept. 2019)

NB: ÆNDRING AF TIDSPUNKT FOR TUREN

BELOW IN ENGLISH

Kaninlangtur (30. aug. – 1. sept. 2019)
Start tidspunkt: 30-08-2019 kl. 16:00

Er du kanin – eller bare ikke har været på langtur før – får du her chancen for at prøve en langtur, hvor der bliver taget hensyn til nye roere.
Vi overnatter i Roklubben Stevns fredag og lørdag og låner både samme sted. Vi ror samlet begge dage. Forhåbentligt kan vi ro langs Stevns Klint den ene dag, og ned forbi Faxe den anden dag.
I alle både vil der være en erfaren langtursstyrmand.
Du skal medbringe:

  • Sovepose og madras/soveunderlag
  • Outdoors tallerken, krus og bestik til frokost
  • Tøj til varmt, koldt, regn og vind (tjek vejrudsigten og pak en ekstra varm trøje)
  • Hvad du ellers har brug for til en lang rotur
  • Hvad du ellers har brug for til en weekend

Vi kører fra København fredag efter arbejde. Offentlig transport er velfungerende.
Vi køber fælles mad og drikke (inkl. sodavand, øl og vin) og deler udgifterne ligeligt mellem alle. Turens omkostninger bliver sandsynligvis under 600 kr. inkl. alt.
Sidste frist for tilmelding er søndag den 25. august. Turmøde er mandag den 26. august kl. 19.45 (dvs. efter roning), hvor der aftales tranport, og opgaver (indkøb, madlavning mm.) uddelegeres.
Mange hilsner
Jacob Sørensen

************************************************

Are you a rabbit – or just haven’t been on a long rowing tour before – here you get the chance to try a weekend for new tour rowers.
We spend Friday and Saturday night in Roklubben Stevns and borrow boats same place. We row together both days. Hopefully we can make it along Stevns Klint one day, and to Faxe and perhaps further the other day.
In all the boats there will be an experienced langturssturmand.
What you have to bring along:

  • Sleeping bag and carrymat/madrass
  • Outdoors dish, mug and cutlery for lunch
  • Clothing for hot, cold, rain and wind (look at the weather forecast and bring an extra worm
  • What you normally need for a long rowing tour
  • What you normally need for a weekend.

We drive from Copenhagen after work Friday. Public transport is fine.
We buy food and drinks (including soda, beer and wine) and share the expenses equally between everyone. The costs will most likely not exceed 600 kr. per person including everything.
Deadline for registration is Sunday 25 August. The tour meeting is Monday 26 August at 19.45 / after rowing. Here transport and assignments (cooking a.o.) will be delegated.
Many greetings
Jacob Sørensen


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?