Korttursstyrmandskursus - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Korttursstyrmandskursus

Start tidspunkt: 29-03-2016 kl. 17:00

Udgivet d.

Korttursstyrmandskursus

BELOW IN ENGLISH

Vær med til at sikre flere ture på Øresund!

Bie og Theis gentager successen og afholder igen et korttursstyrmandskursus.

Nu har du chancen for at blive uddannet korttursstyrmand i KVIK, så du på sikker vis kan føre båd og mandskab på tur langs kyst og havn inden for vores daglige rofarvand.

Teori og praktiske færdigheder så som knob vil blive gennemgået i løbet af kursets 5 timer og vil give dig den nødvendige ballast til at skabe sikre oplevelser på vandet.

Krav for deltagelse er, at du i 2015 har roet minimum 300 km, og at du har læst kursusmaterialet i korttursstyrmandsmappen på DFfR’s hjemmeside:

Som PDF: http://www.roning.dk/~/media/Foundry/Sites/roning/Filer/Uddannelse/Kursusmateriale/Korttursstyrmandskursus/Kortturstyrmandsmappesamlet_februar%202016.ashx

Som ebog: http://ipaper.ipapercms.dk/DFfR/Kursusmateriale/Korttursstyrmandsmappen/

For at blive frigivet som styrmand skal du udover at deltage i det teoretiske kursus gennemgå en praktisk prøve sammen med Bie eller Theis. Nærmere info vedr. den praktiske prøve følger på kursusaftenen.

Undervisningen foregår tirsdag den 29. marts 2016 kl. 17:00-22:00. Vi starter med undervisningen kl. 17.00, og når sulten melder sig, holdes en spisepause. Der er mulighed for at bestille en sandwich, så angiv venligst, om du ønsker at købe en sandwich, når du tilmelder dig. Bie og Theis vil medbringe de bestilte sandwichs, og du betaler til Bie og Theis, når du kommer. Da sandwichs vil blive købt inden kurset starter, er tilmeldingen bindende. Husk kontanter til betaling for maden, og du er selvfølgelig også velkommen til at tage en madpakke med.

Tilmeld dig kurset senest den 28. marts.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen (på vegne af Bie og Theis)

 

In English

Help ensure more trips on Øresund!

Bie and Theis will repeat the success and teach another korttursstyrmandskursus.

Now you have the opportunity to be trained as kurttursstyrmand in KVIK which will provide you with the necessary skills to be the person responsible for the boat at Øresund. The theoretical and practical skills such as knots will be reviewed during the 5 hour class.

It is a requirement that you have rowed a minimum of 300 km in 2015 and you are also required to have read the course material on DFfR’s website (Please note that the material is in Danish):

PDF: http://www.roning.dk/~/media/Foundry/Sites/roning/Filer/Uddannelse/Kursusmateriale/Korttursstyrmandskursus/Kortturstyrmandsmappesamlet_februar%202016.ashx

E-book: http://ipaper.ipapercms.dk/DFfR/Kursusmateriale/Korttursstyrmandsmappen/

To be released as korttursstyrmand you will also need to take a practical test with Bie or Theis in addition to participating in the theoretical class. You will receive more info about the practical test on the evening of the theoretical class.

The theoretical class is held on Tuesday, March 29th 2016 at 17:00-22:00. We start at 17:00 and at some point during the class we will take a break to eat. It is possible to order a sandwich, so please specify if you want to buy a sandwich when signing up. Bie and Theis will bring the ordered sandwiches and you pay Bie and Theis when you arrive. As the sandwiches will be purchased before the class, the registration is binding. Please remember to bring cash to pay for the food, and of course you are welcome to bring your own meal.

Please register for the course no later than March 28th.

Best regards,

Bestyrelsen (on behalf of Bie and Theis)


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?