Kuldekursus - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Kuldekursus

Start tidspunkt: 21-02-2016 kl. 10:00

Udgivet d.

Kuldekursus

BELOW IN ENGLISH

Kære Alle

Søndag d. 21 feb. 10-16 er der kuldekursus i KVIK.
Jeg skal nok sørge for masser af kaffe og kage, men tag selv en madpakke med.
Det bliver en sjov dag, som er meget lærerig og udfordrende. Der er plads til 10-12 stykker, så meld jer endelig til.

Kurset er åbent for alle, nye roere såvel som erfarne. Eneste krav er at man er nysgerrig overfor hvad der sker med kroppen i koldt vand og/eller har lyst til at ro udenfor sommermånederne. Tag badetøj med hvis man vil være med i vandøvelserne, hvilket jeg kraftigt opfordrer til. Herudover er våddragt/tørdragt samt kajak en god ide hvis man vil øve redningerne. 

Hvis man vil havde yderligere informationer, så kontakt mig.

Venlig hilsen
_Jakob, G004

Program
10.00

Teori
Kuldechok
Kuldelammelse
Kuldetilpasset udstyr

11.30

Øvelser på/i vand
Demonstration af de fysiologiske reaktioner på koldt vand
Koldtvandstilpassede redninger

13.00
Frokost
13.30

Teori
Kuldeskader
Let underafkøling

14.55

Øvelse på land
Håndtering af underafkølet roer

15.15
Teori
Middelsvær og svær underafkøling
16.00
Afslutning

*************************************************************************

Sunday, 21st of February 10-16 we hold a cold course at KVIK.

I will ensure lots of coffee and cake, but make yourself a packed lunch.
It will be a fun day, which will be very instructive and challenging. There is room for 10 to 12 people, so please sign up.

The course is open to all rowers, new as well as experienced rowers. The only requirement is that you are curious about what is happening to the body in cold water and / or want to row outside of the summer months. Take a swimming outfit with if you would like to take part in water exercises, which I strongly encourage. In addition, a wetsuit / dry suit and kayak are a good idea if you want to practice rescues.

If you would like further information, please contact me.

Sincerely

_Jakob, G004

Program 10.00 Theory, Cold Shock, Cold Paralysis, Cold-appropriate equipment 11:30 Exercises on / in water, Demonstration of the physiological responses to cold water, Cold water rescues, 13.00 Lunch, 13.30 Theory, Cold Damage, Mild and Severe hypothermia 14.55 Exercise on land, Dealing with cold rowers 15.15 Theory Medium heavy and heavy hypothermia, 16.00 End


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?