Roforeningen KVIKs ordinære generalforsamling/Roforeningen Kvik’s Annual General Meeting - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Roforeningen KVIKs ordinære generalforsamling/Roforeningen Kvik’s Annual General Meeting

Start tidspunkt: 29-02-2016 kl. 19:30

Udgivet d.

BELOW IN ENGLISH
Opdateret 23/2 med kandidater til bestyrelsen, samt Regnskaber i pdf format.
Mandag den 29. februar 2016, kl. 19:30 indkalder vi til KVIKs ordinære generalforsamling.

Der vil traditionen tro være mulighed for at købe middag inden generalforsamlingen. Middagen serveres kl. 18:00. Tilmelding til middagen skal ske senest onsdag den 24. februar på listen i baren eller på hjemmesiden.

Dagsorden jf. KVIKs love §15.2:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for foreningen til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til drøftelse
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for ‘Roforeningen KVIKs Arv’ til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til drøftelse
 5. Indkomne forslag:
  • Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at måtte trække midler fra ‘Roforeningen KVIKs arv’.
 6. Valg af bestyrelse:
  • Formand: Frederik Østerberg – på valg – modtager genvalg
  • Næstformand: Kenneth Kæregaard – ikke på valg
  • Kasserer: Marianne Worm – ikke på valg, men Marianne ønsker at fratræde som kasserer. Bestyrelsen foreslår Mark van Herk som kasserer.
   Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  • Rob Tobin – på valg – modtager genvalg
  • Rikke Nielsen – på valg – modtager genvalg
  • Line Andersen – på valg. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Marianne Worm.
 7. Valg af revisor
 8. Valg af 3 medlemmer til ordensudvalget
 9. Valg af restaurationsudvalg
 10. Eventuelt

NB: Husk, at hvis du ønsker at generalforsamlingen skal behandle et forslag, skal dette forslag sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen bliver afholdt.

Hvis man er forhindret i at deltage er det muligt at afgive en skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagtsblanket kan downloades her

Bilag:
Download Regnskab for Roforeningen KVIK 2015
Download Regnskab for Roforeningen KVIKs Arv 2015
Download Forslag til beslutning

Mvh Frederik Østerberg, Ø005 formand@roforeningen.dk

***********************************************************************************

Monday, 29 February 2016, at. 19:30, Kvik’s AGM will take place.
As usual it will be possible to buy dinner before the general meeting. The dinner is served at 18:00. Registration for the dinner must be made no later than Wednesday, 24 February, on the list in the bar or on the website.

Agenda according to Kvik’s statutes §15.2:

  1. Election of Chairman
  2. The Board shall report about the past year
  3. Presentation of the audited accounts of the Association for approval and the Board of Directors drew up the budget for discussion
  4. Presentation of the audited accounts for ‘Roforeningen Kvik inheritance’ for approval and for discussion of next year’s budget made by the Board of Directors
  5. Proposed resolutions:
   • The Board asks the General Meeting for the permission to withdraw funds from ‘Roforeningen Kvik heritage’.
  6. Election of Chairmen:
    • President: Frederik Østerberg – election
    • Chairman: Kenneth Kæregaard – no election
    • Treasurer: Marianne Worm – no election, but Marianne wants to resign as treasurer

Other Board members:

    • Line Andersen – election
    • Rob Tobin – election
    • Rikke Nielsen – election
  1. Election of auditor
  2. Election of three members to “ordensudvalget “ (Rule Committee)
  3. Election of the reaturant committee
  4. Any other businessNB: Remember that if you want that the General Assembly discusses a proposal, the proposal has to be sent to the Chairman no later than 14 days before the meeting is held.

Files:
Download Regnskab for Roforeningen KVIK 2015
Download Regnskab for Roforeningen KVIKs Arv 2015
Download Forslag til beslutning
Regards Frederick Østerberg, Ø005 formand@roforeningen.dk


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?