Langtur for kaniner fredag 7. til søndag 9. september til Isefjord - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Langtur for kaniner fredag 7. til søndag 9. september til Isefjord

Start tidspunkt: 07-09-2018 kl. 16:00

Udgivet d.

Langtur for kaniner fredag 7. til søndag 9. september til Isefjord

(English below)

Vi har fået lov til at låne Københavns Roklubs hytte ved Hammer-Ro til årets kaninlangtur. Hammer-Ro ligger naturskønt ved Hammer Bakke. Rofarvandet er godt og forholdsvis beskyttet. Vi ror lørdag og søndag og spiser medbragt frokost undervejs. Turene planlægges om morgenen efter vejrudsigten. Blandt de mange muligheder er:

 • Rundt om Orø, ca. 23 km
 • Til Holbæk og tilbage, ca. 20 km
 • Til bunden af Isefjord og tilbage, ca. 24 km
 • Til Bramsnæs Bugt og Holbæk og tilbage, ca. 30 km
 • Mod Nykøbing Sjælland og retur, op til 48 km

I alle bådene vil der være en erfaren langtursstyrmand. I Hammer-Ro er der køkken og sovefaciliteter, og vi kan lave bål om aftenen. Du skal medbringe:

 • Sovepose og lagen
 • Outdoors tallerken, krus og bestik til frokost
 • Tøj til varmt, koldt, regn og vind
 • Hvad du ellers har brug for til en lang rotur
 • Hvad du ellers har brug for til en weekend

Vi kører fra København fredag efter arbejde. Offentlig transport tager lidt over to timer hver vej. I bil tager det ca. en timer hver vej.

Vi køber fælles mad og drikke (inkl. sodavand, øl og vin) og deler udgifterne ligeligt mellem alle. Turens omkostninger bliver ca. 300 kr. per person for at leje Hammer-Ro og ca. 300 kr. per person for mad og drikke. Dertil kommer omkostninger til transport.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 29. august. Turmøde er den 30. august kl. 19.30 / efter roning, hvor der aftales fælleskørsel, og opgaver (madlavning mm.) uddelegeres.

Kun kaniner og langtursstyrmænd kan tilmelde sig.

Mange hilsner
Jacob Sørensen

——
We will borrow Copenhagen Rowing Club’s hut, Hammer-Ro, for these year’s weekend tour for kaniner. Hammer-Ro is situated in beautiful Hammer Bakke. The surrounding waters are good for rowing and relatively protected. We will row both Saturday and Sunday and both days we’ll bring lunch along. The tours are planned considering the weather forecast. Among the many options are:

 • Around Orø, approx. 23 km
 • To Holbæk and back, approx. 20 km
 • To the bottom of Isefjord and back, approx. 24 km
 • To Bramsnæs Bay and Holbæk and back, approx. 30 km
 • Towards Nykøbing Zealand and return, up to 48 km

In all the boats there will be an experienced langturssturmand.

In Hammer-Ro there is a kitchen and sleeping facilities. You have to bring along:

 • Sleeping bag and sheet
 • Outdoors dish, mug and cutlery for lunch
 • Clothing for hot, cold, rain and wind
 • What you normally need for a long rowing tour
 • What you normally need for a weekend.

We drive from Copenhagen after work Friday. Public transport takes just over two hours each way. By car it takes about one hour each way.

We buy food and drinks (including soda, beer and wine) and share the expenses equally between everyone. The costs will be approx. 300 kr. per person for renting Hammer-Ro and approx. 300 kr. per person for food and drinks. Transport costs comes on top.

Deadline for registration is Wednesday 29 August. The tour meeting is Thursday 30 August at 19.30 / after rowing. Here transport and assignments (cooking a.o.) will be delegated.

Only kaniner and langtursstyrmænd can sign up.

Many greetings

Jacob Sørensen


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?