Langtur til Louisiana - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Langtur til Louisiana

Start tidspunkt: 30-06-2017 kl. 14:00

Udgivet d.

Langtur til Louisiana

BELOW IN ENGLISH

Har du lyst til tage med på en hyggelig langtur, hvor vi starter weekenden med en rotur efter arbejde, slapper af i et smukt sommerhus langs kysten og ankommer til Louisiana kunstmuseum i en robåd?

Planen er, at vi mødes i KVIK kl.14:00 fredag den 30. juni. Så ror vi op til Vedbæk, hvor vi hviler og spiser medbragt aftensmad. Vi fortsætter til Nivå og ankommer til det smukke sommerhus, vi har lejet fra Skjold, omkring 20-tiden, før det bliver mørkt.

Lørdag bliver en hyggedag: Mens et par af os går til det nærmeste supermarked for at købe ind til weekenden, kan resten sove længe eller nyde kaffe ved stranden. Så spiser vi en dejlig morgenmad, forhåbentlig i solen på terrassen. Så tager vi en kort rotur op til Louisiana for at se udstillinger, der inkluderer Marina Abramovic og Tal R. Så tager vi tilbage til sommerhuset for at hygge os og grille om aftenen. For dem, der har lyst til at dyrke mere roning, er der mulighed for en ekstra morgen- eller aftentur, måske med ispause, og ellers er der mulighed for at springe Louisiana over og tage en længere tur til fx Helsingør.

På søndag spiser vi en hyggelig og afslappet morgenmad igen, og så ror vi tilbage til KVIK med en frokostpause på vej hjem. Vi forventer at afslutte turen midt på eftermiddagen.

Turen koster 500 kr per person. Prisen dækker leje af sommerhus, mad og drikke, inkl. drinks, men ikke indgang til Louisiana (125 kr). Prisen er ens for vegetarer og kødædere 🙂. Tilmeldingsfristen er torsdag 15. juni, og med tilmelding skal man betale 500 kr til Emelie Westzynthius: Mobilepay 22 43 66 76 eller konto 5338 nummer 370057.

Langturen er begrænset til 15 roere, pga plads i sommerhuset. Afstanden fra KVIK til Nivå er 30 km, så man skal være en frisk og rutineret roer, og turen er derfor ikke umiddelbart egnet for kaniner, men kontakt en af arrangørerne, hvis du som kanin og gerne vil med. Så snart alle er tilmeldt, sender vi en email med flere oplysninger om planen og det praktiske.

Mange hilsner

Marianne, Emelie og Alan

********************************************

Would you like to take part in a relaxed weekend trip, where we start with a row after work, relax in a beautiful summer cottage on the coast and arrive at Louisiana Art Museum in a rowing boat?

Our plan is to meet at KVIK at 14:00 on Friday 30 June. We then row up to Vedbæk, where we take a break and eat our packed supper. We then continue to Nivå and will arrive at the beautiful summer cottage we have rented from Skjold at about 20:00, before it gets dark.

On Saturday we will take it easy: while a couple of us visit the nearest supermarket to buy food for the weekend, the rest can sleep in or enjoy coffee on the beach. We will then eat a delicious breakfast, hopefully in the sun on the terrace. Afterwards, we will take a short row up to Louisiana to visit its exhibitions, which include Marina Abramovic and Tal R. Then we will return to the summer cottage to relax and grill in the evening. For those who would like some more exercise, there are opportunities for an extra morning or evening row, perhaps with a stop for icecream. Alternatively, some could opt out of visiting Louisiana and instead take a longer trip, e.g. up to Helsingør.

On Sunday we will have another relaxed breakfast and then row back to KVIK with a stop for lunch on the way. We anticipate ending the trip by mid-afternoon.

The trip will cost 500 kr per person; this covers the rent of the summer cottage, food and drinks, but not the entrance to Louisiana (125 kr). The cost is the same for vegetarians and carnivores 🙂. The deadline for sign-up is Thursday 15 June and on sign-up, please pay 500 kr to Emelie Westzynthius: Mobilepay 22 43 66 76 or account 5338 number 370057.

The trip is restricted to 15 rowers, given the limited space in the summer cottage. The distance from KVIK to Nivå is 30 km, so participants should be energetic and experienced rowers. The trip is therefore not really suitable for beginners, but please contact one of us if you are a beginner and would like to join. As soon as everyone has signed up, we will send an email with more details on the trip and practicalities.

Regards

Marianne, Emelie and Alan


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?