Møde om langdistance 2016 - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Møde om langdistance 2016

Start tidspunkt: 18-03-2016 kl. 18:00

Udgivet d.

Møde om langdistance 2016

BELOW IN ENGLISH

Hej alle

Lige om lidt starter sæsonen 2016, og så er det tid til at finde ud af, hvad du vil bruge din ro-sæson til. Er du interesseret i at deltage i langdistancetræning og -kaproninger, så er dette møde relevant for dig.

Vi starter mødet kl. 18.00 og kombinerer det med noget fælles spisning.

Overordnet forslag til dagsorden for mødet:

 • Lidt opsamling fra mødet i efteråret.
 • Hvem vil ro langdistance i år?
 • Hvordan sætter vi hold og sikrer åbenheden?
 • Hvordan sikrer vi fokus på teknik? Særlige teknik-dage?
 • Fælles træning med motion+
 • Inddragelse af nye medlemmer
 • Organisering af kaproningerne – LDK og SPP
 • Planlægge et par grill-aftner i løbet af sæsonen

Alle datoer for årets langdistancekaproninger samt maraton, SPP og Copenhagen Harbour Race er lagt i kalenderen: http://old.roforeningen.dk/kalender/

Medbring kontanter el. brug mobile pay, så deler vi udgifterne til mad.

Vil du træne lidt ergometer inden mødet, har jeg slået en træningstid op kl. 16.30.

Tilmeld dig senest mandag den 14. marts.

Kh. Birthe.

***************************************************

March 18th – Meeting about long distance rowing 

Hi all,

Very soon the 2016 season starts, and so it’s soon time to find out how you want to use your rowing season. Are you interested in participating in long-distance training and competition? If so, this meeting is relevant for you.

We start the meeting at 18:00 and combine it with dining together.

Overall draft agenda for the meeting:

 • A summing up of the meeting in the autumn.
 • Who will row long distance this year?
 • How do we set teams and ensure openness?
 • How do we ensure focus on technique? Special technique days?
 • Joint training with motion +
 • Inclusion of new members
 • Organising competitive rowing – LDK and SPP
 • Plan a couple of barbecue evenings in the course of the season

All the dates of this year’s long distance competition rowing and marathon, SPP and Copenhagen Harbour Race are now in the calendar: http://old.roforeningen.dk/kalender/

Bring cash with you, or use mobile pay, as we will share the cost of food.

If you would like to train a little on the ergometer before the meeting, I have set up a training session at. 16.30.

Sign up no later than Monday, March 14.

Sign up for:

* The meeting

* Dining together

* Bring good bread (2 pers.)

* Bring rye bread (1 pers.)

* Bring vegetables & fruit (2 pers.)

* Bring cheese (2 pers.)

* Bring cold meats (2 pers.)

* Bring cake (1 pers.)

* Stock the bar

* Work the bar


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?