Picnicroning - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Picnicroning

Start tidspunkt: 30-08-2015 kl. 13:00

Udgivet d.

Picnicroning

IN ENGLISH BELOW!

Vil du prøve kræfter med vores kaproningsbåde på Bagsværd Sø, så sæt kryds i kalenderen søndag d. 30/8 og glæd dig 😉
Alle er velkomne.

Sensommertræf på Bagsværd søndag den 30. august kl. 13 – 15

KVIKs kaproningsafdeling og Bagsværd Sø er klar til at modtage alle KVIKs roere, som har lyst til at være sammen med os søndag den 30. august. Vi mødes kl. 13 i målområdet ved tilskuerpladserne på Bagsværd Rostadion (se kort nederst). Vi spiser og drikker vores medbragte mad, deler sæsonens oplevelser med hinanden og de, som drømmer om at få en prøvetur på søen i en af vore kaproningsbåde sammen med en, to eller flere af vores cool kaproere kan glæde sig til at få den drøm opfyldt. Hvis du ikke er til ”racerbåde”, kan vi anbefale en fantastisk gåtur i området ved søen. Der vil også være noget at se på, hvis du foretrækker underholdning på stedet.

Du skal selv medbringe: Dig selv, passende tøj til dagens vejr. Husk ordentligt fodtøj og siddeunderlag. Dit rotøj, hvis du vil ud at ro (du kan få så mange ture du vil, det er som at være i Tivoli, og det er GRATIS)

En picnickurv fyldt med dine livretter. Det er tilladt at dele med andre, men det er ikke tilladt at nasse, kamera og godt humør.

Tilmelding: Ingen tilmelding. Du ankommer bare

På glædelig gensyn

Kaproningsafdelingen

PS. Hvis det regner og blæser meget vil vi aflyse. Hvis vi bliver nødt til at aflyse vil det blive skrevet her om morgenen d. 30. august.

******************************************************************

Picnic Rowing
Start time: 30 August 2015 at 13:00

Do you want to try out our competition rowing boats on Lake Bagsværd? Then mark your calendar for Sunday 30 August and enjoy J Everybody is welcome.

Late summer meeting in Bagsvaerd Sunday, 30 August 2015, at from 13:00-15:00

“Kvik kaproningsafdeling” and Bagsværd Lake are ready to receive all Kvik rowers who want to join us Sunday, 30 August. We will meet at 13:00 in the finishing area (marked on map as “Målområde”) at the spectator area at Bagsværd Rowing Stadium (see map below). We eat and drink our own food, share the season’s experiences with each other and those who dream of getting a row on the lake in one of our rowing boats with one, two or more of our cool competition rowers, can look forward to getting that dream fulfilled. If you are not into “racer boats”, we can recommend a great walk in the area at the lake. There will also be something to look at, if you prefer entertainment on site.

Please bring: yourself and appropriate clothing for the day’s weather. Remember proper footwear and seat cover. Your rowing gear if you would like to row (you can get as many trips you want, it’s like being in Tivoli, and it’s FREE).

Also remember yoour picnic basket filled with your favorite dishes. It is allowed to share with others, but it is not permitted to scrounge, remember your camera and good mood.

Registration: No registration. You just join us!

Looking forward to seeing you!
“Kaproningsafdelingen”
PS. If it’s raining a lot and very windy, we will cancel. If we have to cancel it will be written here in the morning of Sunday 30 August.

Målområde


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?