Rengøring efter håndværkere / Post Construction Clean Up! - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Rengøring efter håndværkere / Post Construction Clean Up!

Start tidspunkt: 24-09-2016 kl. 13:00

Udgivet d.

Rengøring efter håndværkere / Post Construction Clean Up!

BELOW IN ENGLISH

Vi har brug for din hjælp til rengøring af alle lokaler efter ombygning af klubben.
Tilmeld dig – vi har brug for mange hænder.

Brug evt. en time før eller efter træning, så vi lige får ordnet de sidste opgaver.

  1. Søndag den 4. september kl. 13-17 – rengøring i køkken: overstået
  2. Lørdag den 10. september kl. 9-13 – rengøring 1. sal og ´det vel rum´: overstået
  3. Søndag den 11. september kl. 9-13 – rengøring 1. sal og trapperum: overstået
  4. Tirsdag den 13. september kl. 19 – vægtudstyr flyttes
  5. Søndag den 18. september kl. 9-13 – bortkørsel af affald, sidste oprydning og klaring inden jubilæum. Her skal vi bruge en bil med krog og en trailer (evt. lejet)
  6. Valgfrit tidspunkt (noter nedenfor): Opvask af diverse i køkkenet
  7. Valgfrit tidspunkt (noter nedenfor): Rengøring af hovedtrappe, lamper og vindfang
  8. Valgfrit tidspunkt (noter nedenfor): Rengøring af de to terrasser og tilhørende trapper
  9. Valgfrit tidspunkt (noter nedenfor): Affald under hovedtrappen skal fjernes
  10. Valgfrit tidspunkt (noter nedenfor): Hjælp til montering af skabe

Spørgsmål vedr. arrangementerne: Ring eller skriv til mig på 40 37 45 57

Tine Aabye

*********************************************

We really need your help to clean all the rooms after the renovation of the club.

Please sign up – we need many hands.

Use an hour before or after training, so that we can manage the last tasks.

1. Sunday, September 4 at. 13-17 – cleaning in the kitchen: completed
2. Saturday, September 10 at. 9-13 – cleaning the first floor and ‘det vel room’: completed
3. Sunday, September 11 at. 9-13 – cleaning 1st floor and stairwell: completed
4. Tuesday, September 13 at. 19 – weight equipment to be moved
5. Sunday, September 18 at. 9-13 – removal of waste, final cleanup and preparation before the anniversary. Here we will use a car with a hitch and trailer (possibly rented)
6. Time flexible (see/add notes below): Washing various items in the kitchen
7. Time flexible (see/add notes below): Cleaning the main staircase, lamps and porch
8. Time flexible (see/add notes below): Cleaning of the two balconies and associated staircases
9. Time flexible (see/add notes below): Waste under the main staircase to be removed
10. Time flexible (see/add notes below): Help for installing cupboards
Questions concerning arrangements: Call or write to me at 40 37 45 57

Tine Aabye


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?