Invitation til standerhejsningsfest i KVIK / Invitation to the official start of the season-party - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Invitation til standerhejsningsfest i KVIK / Invitation to the official start of the season-party

Start tidspunkt: 25-03-2017 kl. 17:00

Udgivet d.

Invitation til standerhejsningsfest i KVIK / Invitation to the official start of the season-party

BELOW IN ENGLISH

Kære alle

Så er der gået endnu en vintersæson. Enkelte har været en tur i vandet i vinteren – men nu skal vi alle snart på vandet.
Ombygningen ligger bag os, og vi har taget de nye lokaler til os. Og i det nye bådeværksted (”KVIK’s Værft”) har mange flittige hænder sørget for, at bådparken er blevet nusset og pudset og står klar til den 151. ro-sæson i KVIK.

Programmet ser således ud:
Kl.14.30 Rotur på vand – eller i ergometer, hvis vind og vejr driller
Kl.16.00(ca) Bad,sauna etc
Kl 17.00 Standerhejsning og formandens tale
Kl.17.30 Velkomstbobler/snacks
Kl.18.30 Dejlig middag, som den kun fås i KVIK
Kl.21.00 Baren, dansegulvet og ikke mindst shot-åren er åben lige til den lyse morgen.
* * * * *
Arrangementet koster 200 kr. Dette inkluderer velkomstbobler.
Drikkevarer (vin med og uden bobler) kan købes til rimelige priser.
Vi glæder os til at se mange KVIKkere på denne store dag, hvor vi åbner for sæsonens roning, og hvor lyset vender tilbage og temperaturen stiger.

*******

Tilmelding senest tirsdag den 21. marts 2017. Af hensyn til indkøb af mad mv., kan du ikke tilmelde dig efter denne dato.
Tilmelding her på hjemmesiden eller på tilmeldingslisten ved baren på 1. sal.
Betaling foretager du ved din tilmelding via MobilePay på tlf. 5057 4590 eller overførsel til kontonr. 1551-7691440 (husk nu at skrive medlemsnummer og “Standerhejs” på indbetalingen).

Med festlige hilsner
Festudvalget og Formanden

Opgaver:
Anfør ved din tilmelding nummeret på den arbejdsopgave du gerne vil deltage i forbindelse med festlighederne:

 1. Indkøb
 2. madlavning
 3. borddækning
 4. servering
 5. afrydning
 6. opvask
 7. barvagt
 8. oprydning
 9. søndagsvagt

********************************

Dear all,

Another winter season has passed. Some have been in the water during the winter – but soon we will all row on the water.
The rebuilding of the boathouse is behind us, and we have taken over the new rooms. In the new boat workshop (“KVIK´s Shipyard”) many diligent rowers have made sure that the boat fleet has been cuddled and polished and ready for the 151th rowing season in KVIK.

Programme for the day:
Kl.14.30 Rowing – depending on the weather on the water – or in the erg
Kl.16.00(appr.) Bath and sauna etc.
Kl 17.00 Official pennant hoisting, speeches by the President
Kl.17.30 Welcome ‘bubbles’ / snacks
Kl.18.30 A delicious KVIK dinner
Kl.21.00 Bar, dance floor, and last but not least the shot-oar open
* * * * *
The price for the whole arrangement (incl. welcome bubbles) is 200 DKK.
Beverages (wine or bubbles) can be purchased at reasonable prices.
We are looking forward to seeing lot of KVIK members on this big day where the new season’s rowing is starting, the days are getting longer and the temperature raise.

Registration by Tuesday, 21 March 2017. Due to the planning for buying food, etc. you cannot sign up after this date.
Register on KVIK’s homepage or on the list at the bar desk on the first floor.
Payment by MobilePay to no. 5057 4590 or bank transfer to KVIK’s account 1551-7691440. (Please remember to write your Member number plus “Standerhejs” on the payment notice).
Please also remember to register for a task before/during/after the dinner at the same time!

Festive greetings
The Party Committee and the President

Please specify at your registration the task you would like to join in with:

 1. Purchase of food, etc.
 2. Preparation of food
 3. Table setting
 4. Serving food, etc.
 5. Clearing the tables
 6. Dishwashing
 7. Serving in the bar
 8. Clean up the room
 9. Sunday bring room back to normal..

Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?