Invitation til standerstrygning - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Invitation til standerstrygning

Start tidspunkt: 28-10-2017 kl. 17:00

Udgivet d.

Invitation til standerstrygning

BELOW IN ENGLISH

Lørdag den 28. oktober 2017 kl. 17.00

Kære alle,

Så er det tid til at lukke ned for Roforeningen KVIKs 151. ro-sæson.
Der er nok engang blevet roet tusindvis af kilometer. Her en måned før standeren stryges er der roet mere end 68.000 kilometer, og dermed ser det ud til at 2017 bliver det år, hvor der bliver roet flest kilometer (siden statistikerne startede optælling i 2007). Antallet af 1000-kilometerroere er ligeledes imponerende.

2017 har også været et rekord-år for antallet af nye roere, hvilket også er medvirkende til det store aktivitet.

Alt i alt en rigtig god ro-sæson med mange dejlige timer på vandet!

Festlighederne starter kl. 17:00, hvor standeren stryges ledsaget af et par bevingede ord fra formanden.

Programmet ser således ud:
Kl.14.00​Rotur på vandet
Kl.16.00(ca)​Bad,sauna etc
Kl 17.00 ​Standerstrygning og tale v/ formanden
Kl.17.30​Velkomstbobler/snacks
Kl.18.30 ​Dejlig 3-retters Efterårs-tapas fra AntOn’s – som også leverede maden til strygningen sidste år 😉
Kl.21.00 (ca)​Baren er åben; shot-åren er klar.

* * * * *
Arrangementet koster 225 kr. Dette inkluderer velkomstbobler. Drikkevarer (vin med og uden bobler) kan købes til rimelige priser.

Vi glæder os til at se mange KVIKere på denne sidste dag i ro-sæsonen 2017. Vi må de næste fem måneder træne kroppen til yoga, piloxing og ergometer – og glæde os til 152.sæson starter ultimo marts 2018.

Tilmelding senest tirsdag den 24. oktober 2017 eller på tilmeldingslisten på tavlen (1. sal) i Kvik. Af hensyn til madbestilling kan der ikke tilmeldes efter denne dato.
Betaling foretager du ved din tilmelding via MobilePay på tlf. 5057 4590 eller overførsel til kontonr. 1551-7691440 (husk at skrive medlemsnummer og “Standerstryg” på indbetalingen).
Med festlige hilsner
Festudvalget og Formanden

Anfør ved din tilmelding nummeret på den arbejdsopgave du gerne vil deltage i forbindelse med festlighederne:

 1. Borddækning
 2. Servering
 3. Afrydning af borde
 4. Opvask
 5. Barvagt
 6. Oprydning
 7. Søndagsvagt

******************************************************

Invitation to the End of Season Party

Saturday, 28th of October 2017 at 17:00

Dear rowers,

It is now time to close off Roforeningen KVIK’s 151st rowing season.

Many thousands of kilometers have been rowed. Currently, a month before the end of the season, more than 68,000 kilometers have been rowed, and thus it looks like 2017 will be the year where we have rowed the most kilometers (since the statistics started in 2007). Also, the number of 1000km-rowers is quite impressive.

2017 has also been a record year for the number of new rowers, which also contributes to the great activity of the club.

So, all in all, it was a really good rowing season with many lovely hours on the water.

The festivities start at 17:00, where the flag will be lowered, accompanied by a few words from the chairman.

The program is as follow:
14:00 Rowing tour on the water
16:00 (app.) Showers, sauna, …
17:00 Flag lowering and speech from the chairman
18:30 Delicious 3-course fall tapas from AntOn’s – who also made the food for the End of Year Party last year 😉
21:00 (app.) The bar is open, the shot-oar is ready!

The event costs 225kr. This includes welcome bubbles. Drinks (wine with or without bubbles) can be bought at reasonable prices.

We look forward to see the many KVIK’ers on this last day of the rowing season 2017. For the next five months, we must train our body with yoga, piloxing and ergometer – and we look forward to KVIK’s 152nd season starting at the end of March 2018.

Register the latest on Tuesday October 24th. Because of food-ordering, it is not possible to register after.

Payments are made when you register via MobilePay at 5057 4590 or by bank transfer to account number 1551-7691440 (remember to write your member number and “Stranderstryg” on the payment).

With festive greetings,
The Party Committee and Chairman

Please write the number of the task you would like to do in connection with the celebrations:

 1. Set the tables
 2. Serving
 3. Clearing the tables
 4. Washing the dishes
 5. Bar duty
 6. Cleanup
 7. Sunday cleanup

Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?