Invitation til Standerstrygning og fest - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Invitation til Standerstrygning og fest

Start tidspunkt: 01-01-1970 kl. 17:00

Udgivet d.

Invitation til Standerstrygning og fest

[In English below]

 

Kære alle,

Det er tid til at lukke ned for endnu en forrygende ro-sæson i Roforeningen KVIK. Vi har haft en fantastisk sommer og der er nu ingen tvivl om at vi slår de sidste mange års antal roede kilometer med en hel del! 2018 har også budt på et rekord antal langture, to roere over 3000km, og rigtig mange medaljer. Så selvom det altid er lidt vemodigt at lukke sæsonen ned, så har vi virkelig noget at fejre!

Så kom og værd med til at sætte punktum for en helt fantastisk sæson med alle dine dejlige ro-kammerater og anekdoter over sæsonens højdepunkter 😊

Festlighederne starter kl. 17:00, hvor standeren stryges ledsaget af et par bevingede ord fra formanden, samt dåb af foreningens nye både og kajakker.

Programmet ser således ud:
Kl. 14.00 Rotur på vandet for dem der lyster
Kl. 16.00 (ca) Bad, sauna, osv.
Kl. 17.00 Standerstrygning og tale v/ formanden
Kl. 17.30 Velkomstbobler/snacks
Kl. 18.30 Dejlig 3-retters menu
Kl. 21.00 (ca) Baren er åben, shot-åren er klar, dansegulvet varmt og humøret højt!

Arrangementet koster 225 kr. Dette inkluderer velkomstbobler og lækker 3-retters menu. Drikkevarer (vin, øl, m.m.) kan købes til rimelige priser i baren.

Billetter skal købes via Billefix gennem linket nedenfor. Sidste frist for køb af billetter er tirsdag den 23. oktober 2018. Man er også meget velkommen til at købe billetter til gæster.

Som altid hjælpes vi alle ad med at gøre dette til en fantastisk fest, så du bedes melde dig til en af arbejdsopgaverne nedenfor (vælg gerne en hvor der er få i forvejen):

1) Indkøb og madlavning
2) Borddækning
3) Servering
4) Afrydning og opvask efter forret
5) Afrydning og opvask efter hovedret
6) Afrydning og opvask efter dessert
7) Barvagt
8) Oprydning
9) Søndagsvagt (tjek at alt er ok søndag)

Vi glæder os til at se rigtig mange KVIK’ere, nye som gamle, på denne sidste dag i ro-sæsonen 2018.

Med festlige hilsner

Festudvalget og Bestyrelsen

Dear All,

It’s time to close of another amazing season in Roforenignen KVIK. We have had an fantastic summer and there is no doubt that we will beat the last couple year kilometer record by a lot! 2018 also has a record number of long trips, two rowers reaching 3000km, and a lot of medals. So even though it’s always a bit sad to close the season, we really have something to celebrate!

So come and help close an amazing season with all your lovely row-comrades and anecdotes about the season’s highlights 😊

The celebrations begin at 17:00, where the KVIK banner will be taken down accompanied by a pair of winged words from the chairman, as well as baptism of the new boats and kayaks.

The program looks like:
Kl. 14.00 Optional row-trip on the water
Kl. 16.00 (approx.) Bath, sauna, etc.
Kl. 17.00 Banner take-down and speech by the chairman
Kl. 17.30 welcome bubbles / snacks
Kl. 18.30 Delicious 3-course menu
Kl. 21.00 (approx) The bar is open, the shot-oar is ready, the dance floor is hot and the mood is fantastic!

The event costs 225 kr. This includes welcome bubbles and a delicious 3-course menu. Beverages (wine, beer, etc.) can be bought at reasonable prices at the bar.

Tickets must be purchased via Billefix through the link below. The final date for purchasing a ticket is Tuesday 23 October 2018. You are also welcome to buy tickets for guests, as well.

As always, we help each other in making this a great party, so please sign up for one of the tasks below:

1) Shopping and cooking
2) Table preparation
3) Serving
4) Clean up and dishes after starters
5) Clean up and dishes after main course
6) Clean-up and dishes after dessert
7) Bar duty
8) Cleanup
9) Sunday watch (check that everything is ok on Sunday)

We are looking forward to seeing a lot of KVIK rowers, new ones as well as old, at this last day of the season 2018.

With festive greetings,

The party committee and the board of directors

Køb en billet her / Buy your ticket here:

Eller her / Or here: https://billetfix.dk/da/e/standerstrygningsfest/

Købte billetter refunderes ikke. Tickets are non-refundable.


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?