Teknik-bootcamp - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Teknik-bootcamp

Start tidspunkt: 09-06-2018 kl. 13:00

Udgivet d.

Teknik-bootcamp

BELOW IN ENGLISH

UPDATE: Lørdag den 9. juni afvikler vi Teknik-Camp for alle frigivne roere i KVIK. Dagen kommer til at byde på tekniktræning i robåd og ergometer samt input til styrketræning, opvarmning og udstrækning.

Alle er velkomne til at deltage uanset niveau. Pt. er det primært roning i inrigger og coastalbåde, der vil få tekniktræning på vand og i ergometer. Det handler om at få pudset teknikken af, lære at bruge benene korrekt og få mest muligt ud af hvert rotag.

Vi håber, at der er stor opbakning til dagen, som går ud på at skabe en fælles dag for alle, få nye input til teknikken og en hyggelig dag i vores forening.

Vi starter kl. 13.00 med en præsentationsrunde og inddeling i grupper. Det er planen, at alle kommer igennem tre forskellige ‘pas’ med forskellige instruktører og trænere, inden vi runder af med fælles opsamling og evaluering af dagen.

Her er det forventede program for dagen:
13.00 Ankomst og inddeling i grupper – inkl. præsentationsrunde
13.30 Tekniktræning
15.00 Kaffe/te, kage, frugt
15.30 Tekniktræning
17.00 Afslutning på teknikken

Det er gratis at deltage i Teknik-Campen.

Vi forventer, at der bliver arrangeret fællesspisning, som kræver særskilt tilmelding.

Tilmeld dig nedenfor senest den 5. juni.

NB: Hvis nogen vil bage kage, så skriv det i kommentarfeltet nedenfor. KVIK betaler naturligvis.

På gensyn
Birthe og Bie

***************************************************

On Saturday the 9th of June we will hold a Technique-Camp for all released rowers at KVIK. The day offers technical training for rowing in boats and on the ergometers along with strength training, warm ups and stretching.
Everyone is welcome to take part regardless of level. The main focus at the moment will be rowing in inriggers and coastal boats. It’s about improving your technique, learning to use the legs properly and how to get the best out of each stroke.

We hope that a lot of you will participate. It is a great opportunity to get together with your fellow rowers, a chance to gain new input about technique and we are sure it will be a great day in the club.

We start at 13:00 with an introduction and we will then split into groups. The plan is that everyone will go through three different aspects with different instructors and coaches before we all get together at the end for an evaluation of the day.

Here is the expected program for the day:
13.00 Arrival and split into groups – including introductions.
13.30 Technique
15.00 The, coffee, cake, fruit
15.30 Technique
17.00 Finishing and evaluation

It is free to participate in the Technique-Camp.

We expect that there will be a social dinner afterwards.
Please sign up below by the 5nd of June at the latest.
See you,
Birthe and Bie

NB: If somebody would like to bake a cake, then write it below here. KVIK pays for your expenses.


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?