Teknik-Camp for alle / Technique-Camp for all - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Teknik-Camp for alle / Technique-Camp for all

Start tidspunkt: 10-06-2017 kl. 13:00

Udgivet d.

Teknik-Camp for alle / Technique-Camp for all

BELOW IN ENGLISH

Lørdag den 10. juni afvikler vi Teknik-Camp for alle frigivne roere i KVIK. Dagen kommer til at byde på tekniktræning i robåd og ergometer samt input til styrketræning, opvarmning og udstrækning.

Alle er velkomne til at deltage , også kajakfolket og coastalfolket – uanset niveau. Det handler om at få pudset teknikken af, lære at bruge benene korrekt og få mest muligt ud af hvert rotag.

Vi håber, at der er stor opbakning til dagen, som er et nyt forsøg på at skabe en fælles dag for alle, få nye input til teknikken og en hyggelig dag i vores forening.

Vi starter kl. 13.00 med en præsentationsrunde og inddeling i grupper afhængig af, hvad man gerne vil arbejde med i løbet af dagen. Det er planen, at alle kommer igennem tre forskellige ‘pas’ med forskellige instruktører og trænere, inden vi runder af med fælles opsamling og evaluering af dagen. Til sidst tænder vi op i grillen og laver noget salat og griller det medbragte tilbehør.

Her er det forventede program for dagen:
13.00 Ankomst og inddeling i grupper – inkl. præsentationsrunde
14.00 Teknik
16.00 Kaffepause
16.30 Teknik
17.30 Afslutning og afrunding
19.00 Vi tænder op for grillen

Det er gratis at deltage i Teknik-Campen, mens det koster 50 kr,- for salat og brød til grillarrangementer.

Tilmeld dig nedenfor senest den 3. juni. Betaling sker til KVIKs konto eller på mobile pay 50 57 45 90.

På gensyn
Birthe, Simon og Bie

***************************

On Saturday the 10th of June we will hold a Technique-Camp for all the released rowers at KVIK. The day offers technical training for rowing in boats and on the ergometers along with strength training, warm ups and stretching.

Everyone is welcome to take part, also people kayaking – regardless of level. It’s about improving your technique, learning to use the legs properly and how to get the best out of each stroke with the oar.

We hope that there will be a lot of interest on the day which will be a great opportunity to get together with your fellow rowers, a chance to gain new input about technique and promises to be a great day at the club.

We start at 13:00 with an introduction round and we will then split into groups depending on what you want to work on over the course of the day. The plan is that everyone will go through three different aspects with different instructors and coaches before we all come together at the end for an evaluation of the day. Finally we will light the barbeque, prepare some salad and grill the food that people bring with them.

Here is the expected program for the day:
13.00 Arrival and split into groups – including introductions.
14.00 Technique
16.00 Coffee break
16.30 Technique
17.30 Finishing and evaluation
19.00 We light the barbeque

It is free to participate in the Technique-Camp, while it costs 50kr for bread and salad for the barbeque.
Please sign up below by the 3rd of June at the latest. Payment can be made to KVIK’s account or via mobile pay – 50 57 45 90.

På gensyn
Birthe, Simon and Bie

 


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?