Udvekslingsbesøg fra hollandsk roklub 20.-23. maj – styrmænd, turguider og sociale væsner søges - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Udvekslingsbesøg fra hollandsk roklub 20.-23. maj – styrmænd, turguider og sociale væsner søges

Start tidspunkt: 20-05-2016 kl. 12:00

Udgivet d.

Udvekslingsbesøg fra hollandsk roklub 20.-23. maj – styrmænd, turguider og sociale væsner søges

BELOW IN ENGLISH

I weekenden 20.-23. maj får KVIK besøg af 30-35 forventningsfulde hollandske roere fra Gyas – en studenterroklub fra Groningen i det nordlige Holland. Gæsterne fra Gyas vil hovedsageligt bestå af studerende i tyverne på lidt forskellige niveauer, men fælles for dem er, at de meget gerne vil komme og prøve at ro i vores rofarvand, se København, og lære en masse søde KVIK-roere at kende.
I den forbindelse har vi brug for frivillige til at hjælpe med at gøre opholdet så sjovt som muligt for de hollandske gæster. Det gælder både styrmænd, turguider og folk, der bare har lyst til at socialisere med vores gæster. Mere konkret så har vi brug for: Styrmænd til at ro med vores gæster lørdag og søndag formiddag (ca. fra kl. 9 -14.30), evt. bådfyld samme dage (hvis vi har styrmænd nok), hjælp til det praktiske vedr. værtskabet, og ikke mindst hjælp ved de sociale aktiviteter i løbet af weekenden (Gyas fastlægger selv programmet med vejledning fra vores side, og det tyder på, at det sociale program kommer til at bestå af rundvisning i København lørdag eftermiddag, grill og fest lørdag aften samt hygge/quiz fredag/søndag aften). Derfor sæt kryds ved de opgaver du kunne tænke dig at bidrage med:

 1. Styrmand lørdag: lørdag 21. maj ca. kl. 9.00 – 14.30, rotur op langs kysten (medbring selv en madpakke)
 2. Styrmand søndag: søndag 22. maj ca. kl. 9.00 – 14.30, rotur op langs kysten eller i Københavns kanaler (medbring selv en madpakke)
 3. Bådfyld lørdag: lørdag 21. maj kl. 9.00 – 14.30, rotur op langs kysten, bring selve en madpakke (Hvis der er nok styrmænd, fredag aften kl. 20.00 sætter vi båd, og derefter kommunikerer vi mulighed/behov til bådfyldning.)
 4. Bådfyld søndag: søndag 22. maj kl. 9.00 – 14.30, rotur op langs kysten eller i Københavns kanaler, bring selve en madpakke (Hvis der er nok styrmænd, lørdag aften kl. 20.00 sætter vi båd, og derefter kommunikerer vi mulighed/behov til bådfyldning.)
 5. hjælp med værstopgaver: fx modtagelse af gæster fredag eftermiddag, overrækkelse af nøgle / husmester, og andre småting i løbet af weekenden
 6. hjælp til sociale aktiviter: fx tour guider til rundvisning i København, hjælp til Gyas’ fredagshygge, hjælp til grill og Gyas temafest lørdag, ergo dyst, eller andre sociale aktiviteter – forslag modtages meget gerne!

Der er ikke nogen sidste tilmelding, men af hensyn til planlægning jo før jo bedre.

Det bliver uden tvivl en rigtig hyggelig weekend med masser af roning, socialt samvær og mulighed for at lære nogle unge engagerede hollandske roere at kende. Vi håber derfor, at rigtig mange KVIK-roere vil bakke op, og har lyst til at deltage i weekenden, ikke mindst i festen lørdag 🙂

På vegne af velkomstkomiteen,

Mark, Birthe og Jens

*************************************

Exchange visit from a Dutch rowing club April 20th-23rd – mates, tour guides, and social engaging people needed
In the weekend May 20th-23rd, KVIK will be visited by 30-35 Dutch rowers from Gyas – a student rowing club from Groningen in northern Holland. The guests from Gyas will mainly consist of students in their twenties at slightly different levels of rowing, but common to them all, is their eager to try out our rowing waters, see Copenhagen, and get to meet the awesome KVIK rowers.

In this context, we need volunteers to help make the stay as enjoyable as possible for our Dutch guests. This means mates (styrmænd), tour guides, and people who just want to socialize with our guests. More specifically, we need: mates to row with our guests on Saturday and Sunday morning (about 9 -14.30), extra people to fill in the boats on these dates (if needed), helpers for the practical aspect involved in hosting, and finally help with the social activities during the weekend (Gyas decide their program themselves with guidance from our side, but it seems that the social program will consist of a guided tour in Copenhagen on Saturday afternoon, barbecue and party on Saturday night, and fun quiz / Friday / Sunday night). Therefore tick off the tasks you would like to contribute with:

 1. Mate(styrmand) Saturday: Saturday, May 21 about pm. 9:00 to 14:30, rowing up the coast (bring your own packed lunch)
 2. Mate(styrmand) Sunday: Sunday, May 22 about pm. 9:00 to 14:30, rowing up the coast or in the Copenhagen Canals (bring your own packed lunch)
 3. Boat extras Saturday: Saturday, May 21 at. 9:00 to 14:30, rowing up the coast, bring the lunch box (if there are enough mates, Friday night at. 20.00, we will decide and communicate whether extras are needed.)
 4. Boat extras Sunday: Sunday, May 22 at. 9:00 to 14:30, rowing up the coast or in the Copenhagen Canal, bring the lunch box (if there are enough mates, Saturday evening at. 20.00, we will decide and communicate whether extras are needed.)
 5. help with the host tasks: for example, receiving the guests on Friday afternoon, presentation of key / husmester, and other small issues over the weekend
 6. help with social activities: for example tour guides for the tour of Copenhagen, help with socializing Friday, help with the barbecue and theme party on Saturday, ergo competitions, or other social activities – suggestions are highly appreciated!

There is no final enrollment deadline, but for the sake of planning the sooner the better.

It will undoubtedly be a really nice weekend with lots of rowing, socializing and an opportunity to get to know some young eager Dutch rowers. We therefore hope that many KVIK rowers want to participate in the weekend, especially in the party Saturday 🙂

On behalf of the welcome committee,

Mark, Birthe and Jens

 


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?