Vær med til at sikre flere ture på Øresund! / Help ensure more trips on Øresund! - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Vær med til at sikre flere ture på Øresund! / Help ensure more trips on Øresund!

Start tidspunkt: 05-04-2017 kl. 17:00

Udgivet d.

Vær med til at sikre flere ture på Øresund! / Help ensure more trips on Øresund!

BELOW IN ENGLISH

Bie og Theis gentager succesen og afholder igen et korttursstyrmandskursus.

Nu har du chancen for at blive uddannet korttursstyrmand i KVIK, så du på sikker vis kan føre båd og mandskab på tur langs kyst og havn inden for vores daglige rofarvand.

Teori og praktiske færdigheder så som knob vil blive gennemgået i løbet af kursets 5 timer og vil give dig den nødvendige ballast til at skabe sikre oplevelser på vandet.
Krav for deltagelse er, at du i 2016 har roet minimum 300 km, og at du har læst kursusmaterialet i korttursstyrmandsmappen på DFfR’s hjemmeside:

Som PDF: http://www.roning.dk/~/media/Foundry/Sites/roning/Filer/Uddannelse/Kursusmateriale/Korttursstyrmandskursus/Kortturstyrmandsmappesamlet_februar%202016.ashx

Som ebog: http://ipaper.ipapercms.dk/DFfR/Kursusmateriale/Korttursstyrmandsmappen/

For at blive frigivet som styrmand skal du udover at deltage i det teoretiske kursus gennemgå en praktisk prøve. Nærmere info vedr. den praktiske prøve følger på kursusaftenen.

Undervisningen foregår onsdag den 5. april 2017 kl. 17:00-22:00. Vi starter med undervisningen kl. 17.00, og når sulten melder sig, holdes en spisepause. Der er mulighed for at bestille en sandwich fra Vandkunsten, som bestilles ved at overføre beløbet via mobile pay til Bie på 23 24 67 28. Notér ved overførslen hvad du skal have. Bestil sandwichen senest den 5. april kl. 12.00

Tilmeld dig kurset senest den 4. april.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen (på vegne af Bie og Theis)

*****************************************

In English

Bie and Theis will repeat the success and teach another korttursstyrmandskursus.

Now you have the opportunity to be trained as kurttursstyrmand in KVIK which will provide you with the necessary skills to be the person responsible for the boat at Øresund. The theoretical and practical skills such as knots will be reviewed during the 5 hour class.

It is a requirement that you have rowed a minimum of 300 km in 2016 and you are also required to have read the course material on DFfR’s website (Please note that the material is in Danish):

PDF: http://www.roning.dk/~/media/Foundry/Sites/roning/Filer/Uddannelse/Kursusmateriale/Korttursstyrmandskursus/Kortturstyrmandsmappesamlet_februar%202016.ashx

E-book: http://ipaper.ipapercms.dk/DFfR/Kursusmateriale/Korttursstyrmandsmappen/

To be released as korttursstyrmand you will also need to take a practical test in addition to participating in the theoretical class. You will receive more info about the practical test on the evening of the theoretical class.

The theoretical class is held on Wednesday, April 5th 2017 at 17:00-22:00. We start at 17:00 and at some point during the class we will take a break to eat. It is possible to order a sandwich from Vandkunsten, which can be ordered by transferring the money to Bie on 23 24 67 28 via Mobile Pay. Please note what you are ordering when transferring the money. Please order the sandwich before 12.00 o’clock on April 5.

Please register for the course no later than April 4th.

Best regards,
Bestyrelsen (on behalf of Bie and Theis)


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?