Vil du være med i Københavnskredsens bestyrelse? - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Vil du være med i Københavnskredsens bestyrelse?

Start tidspunkt: 22-02-2019 kl. 19:00

Udgivet d.

Hvis du har lyst til at være med i Københavnskredsens bestyrelsen, så holder de generalforsamling i Skjold fredag den 22. feb. Se nedenfor.

************

Indkaldelse til Generalforsamling i Københavnskredsen
Generalforsamlingen holdes i Roklubben Skjold
Strandvænget 51, 2100 København Ø

Fredag den 22. februar 2019, klokken 19.00

Der vil være mulighed for spisning fra kl. 18-19, Pris: 85,00 kr. Øl/vand kan købes
Tilmelding til spisning skal ske til Roklubben Skjold
e-mail: formand@roklubbenskjold.dk
Senest mandag den 18. februar 2018

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (2018 Årsregnskab Kbh Kredsen – revideret).
 5. Orientering om budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 6. Valg af bestyrelse:
  a) Valg af formand: Michael Kassow genopstiller
  b) Valg af næstformand: Lotte Madsen genopstiller ikke
  c) Valg af kasserer: John Knudsen genopstiller
  d) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  Søren Uldall genopstiller ikke
  Mette Bacher, genopstiller
  Marlene Evensen, genopstiller
  Per Ottesen, genopstiller
  Ungdomsleder vakant
 7. Valg af revisorer:
  Olga Brüniche-Olsen, HDR (genopstiller ikke) og Anders Ravn Sørensen genopstiller
 8. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen arbejder på ændringer af Københavnskredsens vedtægter.
 9. Planlægning af kredsens arbejde for det kommende år
 10. EventueltForslag fra klubberne skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indsendt til kredsbestyrelsen 5 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til formanden på e-mail: formand@roningkbh.dk

  Umiddelbart efter generalforsamlingen indkalder Københavnskredsen til ordinært klubrepræsentantskabsmøde i:
  Ronetværk København med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og sekretær
  2. Valg af formandskab
  3. Fastlæggelse af ronetværkets aktiviteter i 2019
  4. Eventuelt

  Venlig hilsen
  Michael Kassow, Formand

Foreningsnavn | Antal medlemmer Stemmer

Amager Ro- og Kajakklub 163 4
B&Ws Roklub 42 1
Bådlauget Halvtolv 22 1
Danske Studenters Roklub 879 22
DFDS Roklub 41 1
Dragør Roklub 37 1
Hellerup Dame Roklub 151 4
Hellerup Roklub 309 8
Hvidovre Roklub 153 4
Københavns Roklub 481 12
Lyngby Dameroklub 127 3
Lyngby Roklub 223 6
Roforeningen Kvik 286 7
Roklubben Furesø 172 4
Roklubben Gefion 93 2
Roklubben SAS 104 3
Roklubben Skjold 172 4
Roklubben Øresund 54 1
Rønne Roklub 42 1
Skovshoved Roklub 123 3
Øresunds Ældreroere 47 1

I alt 3.721 93

Tilmeld dig her og send mail til Skjold. Se ovenfor.

 


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?