>>>OBS ÆNDRING<<< Ny Madordning har premiere 1.6.2016 / New catering from 01/06/2016 - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

>>>OBS ÆNDRING<<< Ny Madordning har premiere 1.6.2016 / New catering from 01/06/2016

Udgivet d.

>>>OBS ÆNDRING<<< Ny Madordning har premiere 1.6.2016 / New catering from 01/06/2016

BELOW IN ENGLISH

OBS! Den annoncerede nye madordning træder først i kraft onsdag 1.6.2016. Karina laver mad til sultne KVIK’er resten af maj – sidste omgang bliver mandag 30.5.2016.

Onsdag d. 1.6.2016 kl. 19:45 har KVIK premiere på en ny madordning. Kom og vær med, smag maden, nyd det gode selskab – og giv gerne en hånd.

DETTE ER UÆNDRET
Varm mad og salat og postevand for kun kr. 50 hver mandag og onsdag kl. 19:30.
Du skal tilmelde dig.

DETTE ER NYT
Du tilmelder dig på hjemmesiden præcis som til en rotur, nu er det bare en madtur: /Planlægning /Madturen. Tilmelding skal nu ske senest kl. 18:00 dagen før du vil spise. Klik her for at tilmelde dig Fællesspisning
Du skal betale samtidig med tilmelding på MobilePay: 5057 4590, husk ronummer. Har du endnu ikke MobilePay, kan du købe et 10-turs kort for kr. 500,- via kassereren
Af hensyn til planlægning skal vi melde antal kuverter i god tid, så der vil til at starte med være mulighed for op til 15 spisende, hvis det viser sig at være for lidt må vi korrigere op senere.

DET PRAKTISKE
DSR-kokken laver maden til os, vi skal selv hente samlet til alle på en gang. Dem som er klar til at spise først henter maden i DSRs køkken samt afleverer fade fra sidste levering retur.
I KVIK tager vi selv tallerkener, bestik osv. og rydder selv op – helt ned til at sætte sit service i opvaskemaskinen og starte den. Der er ingen hjælp i køkkenet!
Indtil 20.5.2016 kan vi spise i baren. Derefter må vi indrette os efter håndværkerne, så det bliver sikkert dansk sommer med aftensmad i haven / på terrassen.

*******************************************************

NB! The announced new catering will only take effect on Wednesday, 01/06/2016. Karina continues for the rest of May – until Monday, 30.05.2016.

From Wednesday 01.06.2016 at. 19:45, KVIK will have different catering in place. Come and join us, taste the food, enjoy the good company – and give a hand!

THIS IS UNCHANGED:
Hot food and salad and tap water for only kr. 50 every Monday and Wednesday. 19:30.
You must sign up.

THIS IS NEW:
You register on the website exactly as for rowing, except it’s a ‘madtur: / Planning / Madturen’. You must register no later than 18:00 the day before you wish to eat. Click here to sign up to Fællesspisning (social dining).
You have to pay when you register, on MobilePay: 5057 4590, remember your row number. If you do not have MobilePay, you can buy a 10-meal ticket for kr. 500, – at the till.
For the sake of planning, we must report the number of diners in good time, so at first there will be places for up to 15; if this proves to be too few, we will increase the number later.

THE PRACTICAL:
DSR’s chef will prepare the food for us, we will need to collect the food together at one time. Those who are ready to eat first will collect the food in DSR’s kitchen, as well as returning the serving dishes from the previous occasion.
In KVIK we tidy dishes, cutlery, etc. ourselves, and clean up – right down to putting the dishes in the dishwasher and starting it. There is no help in the kitchen.
Up until 20.05.2016, we can eat at the bar. Then we must adapt ourselves to the Danish summer, with dinner in the garden / terrace.