Nyt fra KV - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Nyt fra KV

Udgivet d.

KVIKs Venners mand.

Børge Nielsen

Børge blev indmeldt i Roforeningen KVIK i 1958 og blev meget hurtigt inddraget i udvalgsarbejde , foruden det var han en ivrig motions-/langtursrorer.
Børge var i flere omgange i KVIKs bestyrelser som langtursrochef og næstformand , ja, jeg kunne blive ved -MEN-

I 1968 meldte Børge sig ind i KVIKs Venner, og her var der naturligvis også nok at tage fat på. Han kom i KV`s bestyrelse og i årene fra 1995 – 2007 var han formand for KV. I de år kom der stor aktivitet mht. arangementer i og uden for KVIK , og samtidig var han stadig en aktiv roer , det skal ikke glemmes.

I dag tager Lammefjordshuset det meste af hans tid , men vi ser Børge jævnligt om onsdagen til KV`s frokost ( med medbragt madpakke ) og naturligvis til alle møder, hvor det gælder RoforeningenKVIKs og KVIKs Venners fremtid.

En KV-hilsen til dig.

KV-bestyrelsen