Nyt fra KV - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Nyt fra KV

Udgivet d.

Månedens  KVèr
Hun har været roer lang til før hun blev medlem af Roforeningen KVIK i 1980.
Derfor kom hun med en styrmandsret fra 1976 og langtursstyrmandsret fra 1978
Det kan ikke undre nogen at hun kom i roudvalget i 1987 og var kontingentkasserer i 2 perioder.Uden for KVIK var hun DIF.Kbh.kredsens bestyrelse fra 79 – 83.
Renate Nielsen er blevet hædret med KVIK`ssølvstander med guldkrans
med KVIK`s hæderstegn og DFfR`s hæderstegn.
Ja , men hvad med KV ?
Her blev Renate meldt ind i 1982 og udentvivl på opfordring af Børge Nielsen
Hun har været kasserer i KV og har i Børges KV-formandstid støttet med mange arangementer også i de mange år som aktiv rorer arengeret roture i Danmark og Tyskland. Der er sikkert noget jeg har glemt , men – pyt –
Det er dejligt at se dig i KVIK og at din glæde for Roforeningen KVIK stadig er stor.
KV- hilsen  bestyrelsen