Nyt fra KV: Hjælp til selvhjælp - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Nyt fra KV: Hjælp til selvhjælp

Udgivet d.

På onsdag d. 23.05.2018 kl. 1230 vil fr. Torill , som er sygeplejerske i en akutafdeling fortælle om redning i almindelighed og i båden i særdeleshed. KVIKs formand Tine AAbye har foranstaltet det, og jeg vil bede mange KV’er om at møde op , vi kan jo ro en tur først.

KV-hilsen Henrik Dencker