Nyt fra KVIKs Venner - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Nyt fra KVIKs Venner

Udgivet d.

Jørn Østberg er bortgået d. 30.05.2018 efter en kort sygdom , og han blev 94 år.

Jørn blev medlem af KV i 1974 og af Roforeningen KVIK i 1946.
Han har været kasserer og revisor i KV over en årrække.
I sin pensionsalder var han meget flittig tilat ro om man/onsdagene og vi ved fra rostatestikken at han i sine unge dageogså var en flittig roer.
Hans ferier tilbragte han på øen Ven hvor der var et familiehus , og her dyrkede han sin store passion ” at male ” hvilket hans hjem bar præg af.
De sidste par år led Jørn med at gå pga. problemer med benene.

En god kammerat er ikke mere. ÆRET være hans minde.

bestyrelsen i KV