Organisation - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Organisation

Her på siden kan du se, hvem der lige nu er medlemmer af KVIKs bestyrelse og i vores forskellige udvalg.

Hvis du vil se, hvad deres arbejde består i, så kan du se det her på siderne:

Bestyrelsen

Formanden
Tine Aabye
formand@roforeningen.dk
 Næstformand
Jens Ulrik Hansen
nestformand@roforeningen.dk
 Tine-Aabye_lille  Jens-Ulrik_lille
Kontaktperson for:
– Husudvalget
– Materieludvalget
– Haveudvalget
– Kommunikationsudvalget
– Ordensudvalget
– Præsidiet
– KV
Kontaktperson for:
– Festudvalget
– Kajakudvalget
Kasserer
Mikkel Sander
kasserer@roforeningen.dk
Bestyrelsesmedlem
Anders K. Pedersen
anders@roforeningen.dk
   
Kontaktperson for:
– Restaurationsudvalget
– Køkkenudvalget
– Udlejningsudvalget
– Langtursudvalget
Kontaktperson for:
– Instruktionsudvalget
– SPP & LDK
– Roudvalget
Bestyrelsesmedlem
Sarah Lauritzen
sarah@roforeningen.dk
Bestyrelsesmedlem
Mikkel Bæch Pedersen
mikkel@roforeningen.dk
Sarah_lille  Mikkel-Bæch-Pedersen_lille
Kontaktperson for:
– Kaproningsudvalget
Kontaktperson for:
– Ungdomsudvalget
– Coastaludvalget

Øvrige personer og udvalg

 ___________________
Coastaludvalg 
coastal@roforeningen.dk
– Torill Lindebjerg
– Lene Poder
– Ulla Jakobsen
– Dorte Lassen
Festudvalg
festudvalg@roforeningen.dk
– Dorte Lassen (formand)
– Jesper Hansen
– Jens Ulrik Hansen
Haveudvalg – Margit Hansen
– Jesper Petersen
– Susanne
Husudvalg
 – Jørgen Lannov
– Jacob Krusell
– Jochen Förster
Instruktionsudvalg
instruktion@roforeningen.dk
– Britt Skovø
– Jesper Hansen
– Jan Stig Hansen
Kajakudvalg
kajak@roforeningen.dk
 – Jakob Graversen (formand)
– Alan Lloyd
– Betina Svendsen
– Susanne Torpe
– Jens Ulrik Hansen
– Thaïs  A. Mendez
– Minna Julie Kolte
– Zahé Daw
Kaproningsudvalg
kapudvalg@roforeningen.dk
– Lea Jacobsen (formand)
Kommunikationsudvalg
kommunikation@roforeningen.dk
– Birthe G. S. Kyhn
– Kenneth Kæregaard
– Niels Dencker
– Martha Madsen
– Charlotte Søeborg Ohlsen
KVIKs Venner
(CVR: 34771669)
– Henrik Dencker (formand)
– John Mac Larsen
Køkkenudvalg – Dorte Lassen (formand)
– Jesper Hansen
Langtursudvalg
langtur@roforeningen.dk
– Jacob Sørensen

 

 Materieludvalg  – Jørgen Lannov
– Jochen Förster
Nøglebrik, administration
noegle@roforeningen.dk
– Astrid Hjort

 

Ordensudvalg – Jens Chr. Mathiesen (formand)
– Anders Christophersen
– Peter Boris Damsgaard
Præsidium – Finn Aabye (formand)
– Bo Adelholm
– Erik Ravn
Rengøring – Freddi Madsen
Restaurationsudvalg – Dorte Lassen
Rotøj – Astrid Haastrup Jespersen
Roudvalg
roudvalg@roforeningen.dk
– Samuel Roos
Sekretær
(ind- og udmeldelser)
sek@roforeningen.dk
– Lene Poder

– Britt Skovø

Skriftlige påmindelser
rykker@roforeningen.dk
– Gabriella Hatting
Styrmandskursus – Kenneth Kæregaard
– Mikkel Sander
Ungdomsudvalg
uro@roforeningen.dk
– Mikkel Bæch Pedersen
– Alfred Peter Madsen
– Oliver Kviat Antonsen
– Nicolai Krogsgård
Vinterroret
vinter@roforeningen.dk
 – Samuel Roos
 Web-teknik
web@roforeningen.dk
– Kim Friis
– Thor Friis
– Rasmus Wissing
—————————————- ________________________