Sved-På-Panden roning (SPP) - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Sved-På-Panden roning (SPP)

Udgivet d.

Sved-På-Panden roning (SPP)

IN ENGLISH BELOW.

Fakta om SPP
SPP arrangeres af Københavnskredsen under Dansk Forening for Rosport (DFfR) hvor kredsens roklubber kan stille med hold. SPP er en sjov kaproning for motionister med det mål at få motion og komme i træning. Alle der ønsker at ro lidt stærkt kan deltage og stille hold.

SPP løbene – tid og sted
Der roes 8 løb i sommersæsonen. 4 før sommerferien og 4 efter sommerferien. Det er enten i Sydhavnen fra Roklubben SAS eller fra Hellerup Dame Roklub. SPP roes fra 17.30 til 20.00.
I Sydhavnen roes der mellem Slusen og Langebro, med start og mål ved Roklubben SAS. I Hellerup roes der mellem Hellerup-roklubberne og (næsten) op til Knud Rasmussen statuen, med start og mål ved Hellerup Dame Roklub.

Tempo – kan jeg klare det ?
Det er som nævnt roning i højt tempo (stroke 28-30) over 10 km, typisk med 6 minutters skift. Selv om det ikke er en skovtur, er det dog vigtigt at pointere, at der ikke er samme alvor over SPP som der er til de officielle langdistancekaproninger (LDK) under DFfR. SPP er mest for sjov, og således også en god mulighed for at prøve dig selv af inden du evt overvejer at deltage i LDK. Hvis du er i tvivl, om det er noget for dig, anbefaler vi at du kontakter undertegnede, Dorte L, eller andre der ror på Motion+, og beder om at komme ud på 1-2 prøvetur(e).

Hvordan deltager jeg ?
KVIK stiller som regel med 3-4 hold.  Tilmelding til SPP sker på KVIKs hjemmeside under menuen Planlægning -> Træningsture. Bliver du forhindret, så meld fra i god tid. Bliver du forsinket, så ring til en deltager, eller dem du er på hold med. Der kan selvfølgelig ske uforudsete ting, men ellers prøv at undgå aflysninger, da det betyder at dit hold ikke kan komme ud.

Om holdene
Der roes i 2-åres og 4-åres inrigger. 2-årers inriggere må maks. deltage med 5 personer pr. hold på en sæson. 4-årers inriggere må maks. deltage med 8 personer pr. hold på en sæson. Der skal være en styrmand i båden. Vi tilstræber så få ændringer i hold som muligt. Du kan selv tage initiativ til at lave et hold. Man kan lave nye hold fra gang til gang.

Særligt for kaninerne
Efter sommerferien starter kaninkonkurrencen, dvs. alle runderne i august og september. Kaninkonkurrencen er (selvfølgelig) kun for kaniner, men dog må én (1) ikke-kanin deltage og evt. ro, for at sikre at sikkerhed og regler er i orden. Ikke-kaninen skal være styrmand. Kaniner er også meget velkomne til at deltage i runderne inden sommerferien, fx. sammen med en eller flere erfarne roere, så de kan øve sig inden det går løs for alvor. Sig endelig til hvis du er kanin og vil være med i august – så laver vi nogle prøveture. Det er også god træning til Svanemøllematchen 😉

****
Har du spørgsmål, så kontakt undertegnede.
Jesper (H020) – mobil 21416062.

3 gamle drenge fra 2. runde af SSP (foto Tine)

**********************************************************************

Facts about SPP (”Sved-på-pande” = ”Get sweaty on your forehead rowing”)

SPP is arranged by “Københavnskredsen” as part of ”Dansk Forening for Rosport” (DFfR) i.e. the Copenhagen division of the Danish association for rowing where the different members of the rowing association can participate with a crew. SPP is a fun competition for “non-prof” rowers with the aim to train. Everybody with the wish to row at a higher speed can participate and form a crew.

SPP competitions – time and venue

There will be 8 competitions during the summer season, 4 before and 4 after the summer holidays. The competitions will take place either at “Sydhavnen” from “Roklubben SAS” (SAS Rowing Club, Rundholtsvej 95, 2300 København) or from “Hellerup Dame Roklub” (Strandparksvej 42, 2900 Hellerup). At Sydhavnen the race will take place between “Slusen” and “Langebro” with start and finish at SAS Rowing Club. At Hellerup there will be rowing from the clubs in Hellerup and northbound nearly to the statue of Knud Rasmussen with start and finish at “Hellerup Dame Roklub”.

Speed – can I do it?

As mentioned the rowing speed will be high (stroke 28-30) with a distance of 10 km and typically 6 minute shifts. So even this is not a picnic we want to pint out that SPP is not as serious business as the long distance comptetitions (socalled LDK) form DFfR. SPP is more for pure fun but also a good opportunity to try out before entering LDK. If in doubt contact Jesper (phone 21416062), Dorthe L or others involved in ”Motion+” and ask for one or two trial trips.

How do I participate?

KVIK normally participates with 3-4 teams. Please register for SPP on Kvik’s homepage (look for “Planlægning -> Træningsture”). Please give notice in good time when you are unable to participate. Should you be late phone to another member of your team. Of course unexpected things can happen, but please try to avoid cancellations as this means your team cannot row.

About the teams

We will row in 2- or 4-oar inrigger. A 2-oar inrigger can maximum have 5 participants during a season while a 4-oar inrigger can have up to 8 participants during a season. There has to be a cox. We aim at as few changes in a team as possible. You can take initiative to form your own team. You can make new teams from time to time.

Specially for “Kaniner” (new rowers)

After the summer holidays the “Kanin” competitions start, i.e. all competitions in August and September. The “Kanin” competitions are (of course) only for new rowers from this season, but one (1) crew member can be an “old” rower, also to assure safety and that rules are followed. The “old” rower has to be the cox. “Kaniner” are welcome to participate in the competitions before the summer break for example with experienced rowers so they can practice before the real “Kanin” competitions take place. Please give notice if you are “Kanin” and want to participate from August – we schedule some trial runs then. This also could be good training for the socalled “Svanemølle match” too.

****
Do you have questions please contact:
Jesper (H020) – cell phone 21416062