Tak til Frederik og Kenneth for deres arbejde i KVIKs bestyrelse - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Tak til Frederik og Kenneth for deres arbejde i KVIKs bestyrelse

Udgivet d.

Tak til Frederik og Kenneth for deres arbejde i KVIKs bestyrelse

Både vores formand, Frederik, og bestyrelsesmedlem, Kenneth, trådte begge tilbage ved generalforsamlingen onsdag den 28. feb.

For jer, der ikke kunne være til stede på generalforsamlingen, så er her bestyrelsens (med næstformand Jens’ ord) tak til begge for deres store arbejdsindsats!

“Nu når vores formand har valgt ikke at genopstille vil jeg godt sige et par ord.

Frederik, vi er alle kede af at du har valgt at stoppe, men det er selvfølgelig også forståelig nok med alt det du har at se til. Vi er dog også yderst taknemmelige for den tilstand du overdrager KVIK i. Man kan altid sige en masse om hvad en formand skulle have gjort eller ikke gjort, men i sidste ende handler det om hvad det er for en klub, der overdrages og hvilke resultater, der er opnået. Og resultaterne taler for sig selv. Yderst tydeligt! Efter år med medlemstilbagegang har vi gennem de sidste 3 år haft en medlemsfremgang! Vi står med en yderst tidsvarende klub med en god og stor bådpark, et helt nyrenoveret klubhus med rigtige gode og flittigt brugte faciliteter for vintertræning også, en solid økonomi og en skare af frivillige og andre medlemmer alle med en optimisme og gejst for klubbens fremtid. Det er langt hen ad vejen din fortjeneste, Frederik! Ikke mindst ombygningen har krævet virkelig hårdt arbejde ved jeg. Selvfølgelig har du ikke opnået alt det på egen hånd, men en god formand er netop også en der får klubbens mange skuldre til at løfte i fælles flok. Generelt, kan man sige at Frederik har været virkelig god til at skabe rammerne for at klubbens frivillige har kunnet realiserer deres ideer og drømme om KVIK og derved skabe en bedre klub. Som formand kan man ikke nå alt. Derfor er det også yderst vigtigt at man kan prioritere sine kræfter og lade de andre bidrage der hvor det giver mening og hvor de er meste motiverede. Disse egenskaber besidder du, Frederik! Måske har du ikke været den mest synlige formand til alle tider, men du har virkelig lagt et kæmpe arbejde med alt det usynlige der også høre med, fx ombygningen. Endvidere står KVIK et virkelig godt sted i dag med masser af håb for fremtiden. Og det skylder vi dig en stor tak for Frederik!

Det er desværre ikke kun Frederik der har valgt ikke at stille op til bestyrelse igen, men også Kenneth, som også var næstformand før mig. Kenneth, du fortjener også et stor tak din kæmpe indsats for KVIK. Under ombygningen var du lige så involveret som Frederik og gjorde et kæmpe stykke arbejde. Husk på vi fik en ombygning til tiden og til en fornuftig pris! Generelt har du lagt et kæmpe arbejde i huset og taget dig af det som var det dit eget. Du har altid haft en holding til arbejdet i bestyrelsen og altid givet virkelig værdifuldt feedback. Dit store arbejde i samarbejde med instruktionsudvalget har også virkelig båret frugt. Der er absolut ingen tvivl om at din tid i bestyrelsen har været til enorm gavn for KVIK også. Så mange tak, Kenneth!”

Næstformand

Jens Ulrik

Kenneth-Kaeregaard_2018