Ungdomsaktiviteter - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Ungdomsaktiviteter

KVIKs ungdomsafdeling holder roaften hver tirsdag fra kl. 17:00 til ca. kl. 19:30. Der har vi mange forskellige ungdomsaktiviteter.

Sommersæsonenkopi-2878

Om sommeren bruger vi så meget tid som muligt på vandet. Her træner vi ungdomsroernes færdigheder som roere og styrmænd. Vi lærer dem bl.a. søfartsregler, og hvordan de skal forholde sig i nødsituationer, på lige fod med klubbens andre medlemmer.

I træningen lægger vi stor vægt på at lære de unge den rigtige roteknik. Det gør vi både for at undgå skader, men også for at give dem den bedste oplevelse af roningen.

Aftenen slutter som regel af med sjov, ballade og en dukkert i havnen.

Vintersæsonen

Om vinteren træner vi det meste af tiden i romaskiner eller robassin. Her træner vi både teknik, kondition og styrke. Efter træning plejer vi at gå op på 1. sal, hvor vi drikker te, spiller bordtennis eller billard.

Vi deltager også i indendørs kaproningsarrangementer rundt om i landet. Ved stævnerne kan de unge prøve kræfter med hinanden i forskellige former for rokonkurrencer og lære en masse andre unge at kende med samme interesse, som dem selv.

Kaproning for ungdomsroereimg_7900_web

De ungdomsroere, som kun vil koncentrere sig om kaproning, bliver tilknyttet vores kaproningsafdeling. Som kaproer i KVIK får ungdomsroerne, ligesom de voksne kaproere, stillet træner og kaproningsmateriel til rådighed.

Læs mere om vilkårene som kaproer i KVIK på siderne under kaproning.