Ungdomsroning - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Ungdomsroning

I KVIK har vi en ungdomsroning, som er for medlemmer i alderen 12 til 18 år.

Der er ungdomsroning en gang om ugen – hver tirsdag kl. 17. Vind og vejr afgør, hvilke aktiviteter vi laver. Det kan være at vi ror en tur op langs kysten til Skovshoved, træner færdigheder i kaproningsbåde, coastalebåde eller af og til også kajakker, eller hvis vejret ikke er så godt, så går vi indendøre og bruger vores træningslokaler med romaskiner, robassin og vægte.

Lang tradition

KVIK har en lang tradition for at have ungdomsroere blandt sine medlemmer. KVIK var den første roklub i Danmark, som startede en ungdomsafdeling. Den startede i 1929 og har været en prioriteret og integreret del af klubben lige siden. En stor del af vores elitekaproere har startet deres rokarriere i ungdomsafdelingen.

Vil du være ungdomsroer?

Hvis du vil have en prøvetur først, så kom ned i KVIK en tirsdag eftermiddag omkr. kl. 17:00. Tag træningstøj og håndklæde med. Så vil en af ungdomslederne hjælpe dig i gang. Det eneste krav vi stiller til dig, er, at du kan svømme 400 meter. Det kan du aflægge prøve og få et bevis på det i en svømmehal.

Send en mail til uro@roforeningen.dk med besked om, at du kommer og hvornår, så er vi klar til at tage imod dig.

Når du skal betale og melde dig ind, så foregår det her på siden ‘Indmeldelse’.