Ungdomsudvalget - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Ungdomsudvalget

uroer_1Udvalgets arbejde består først og fremmest i at lede den/de ugentlige ungdomsaftner i klubben. Vi lærer både de unge at ro, og hvad det vil sige at være medlem af en forening med alt, hvad det indebærer af ansvar og morskab.

I slutningen af hver sæson laver ungdomsudvalget en plan for den næste sæson og kalder ind til et forældremøde. Formålet med mødet er både at informere om de kommende aktiviteter, men også at give forældrene mulighed for at møde ungdomslederne og stille spørgsmål.

Udvalget prøver så vidt muligt at stille de samme aktiviteter til rådighed for ungdomsroerne som resten af klubbens medlemmer har.

Hvem er vi?

KVIKs Ungdomsafdeling og driften af den styres af Oliver Kviat Antonsen og Mikkel Bæch Pedersen. Derudover hjælpes de af Zacharias og Anna som begge er ungdomstrænere.

Alle, som hjælper i ungdomsafdelingen skal indhente en ungdomsattest.

Har du spørgsmål til ungdomsroning, så kontakt os på e-mail: uro@roforeningen.dk.