Vi tilbyder igen i år Motion+ og træning til langdistancekaproning - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Vi tilbyder igen i år Motion+ og træning til langdistancekaproning

Udgivet d.

Vi tilbyder igen i år Motion+ og træning til langdistancekaproning

BELOW IN ENGLISH

Hvad er Motion+?
I Motion+ har vi fokus på fart i båden og teknik. Det betyder, at der bliver rettet på din teknik, mens vi ror, og så ror vi stærkt, så vi får pulsen op (træning efter program mandag og onsdag). Motion+-roerne deltager desuden ofte i SPP-kaproningerne. Det er kaproning – for sjov – over en 10 km distance.

Hvad er langdistancekaproning?
Langdistancekaproning (LDK) er kaproning over lange distancer – 10 km for damer og 25 km for herrer. Der er 5 langdistancekaproninger på et år. Langdistancekaproerne træner min. 3 gange pr. uge. Kaproerne træner meget teknik og efter programmer, som er tilrettelagt efter årets kaproninger.

Holdsætning
Holdene sættes på dagen, alt efter hvem der har tilmeldt sig, og hvad man ønsker at have fokus på. Vi tilstræber at ro i mere blandede hold mandag og onsdag samt ved SPP, men i mere faste hold op til og ved langdistancekaproningerne.

Hvilke både ror vi i?
Motion+ og langdistancekaproerne benytter fortrinsvis følgende både: Tyr, Thor, Viktoria, Renate og Odin. De er en anelse mere ustabile end flertallet af vores inriggere, men også hurtige.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil deltage i Motion+ el. langdistancekaproning?
Er du ny roer og frigivet fra instruktion, eller har du roet i nogle år, og vil du gerne prøve kræfter med Motion+ el. langdistancekaproning, er du meget velkommen! Vi ror i mere ustabile både, skifter plads på en anden måde og ror i højt tempo, så derfor kommer du med på et indslusningshold, inden du kan starte rigtigt op sammen med os andre. Skriv til Dorte på dorte.lassen@gea.com, hvis du gerne vil være med.

Hvornår ror man, og hvordan tilmelder jeg mig træningen?
Der er organiseret Motion+ og træning til langdistancekaproning mandag og onsdag kl. 17.00. Du tilmelder dig træningen internt på hjemmesiden under ’Træningsplanlægning’. Bliver du forhindret, så meld fra i god tid. Bliver du forsinket, så ring til en deltager el. skriv en besked på hjemmesiden. Vi er afhængige af hinanden for at kunne komme på vandet. Ønsker du at træne mere, er du altid velkommen til at slå ekstra ture op.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at læse seneste referat fra mødet blandt langdistanceroerne her i foråret, hente træningsprogram og se oversigten over interesserede deltagere i SPP og LDK.
Referat af forårsmøde om SPP og LDK 2016 (kræver login)
Hent LDK-træningsprogram 2016 (kræver login)
Oversigt over SPP- og LDK-kaproninger (2016)

***********************************************************

This year we will again offer Motion + as well as training for long distance competitions (LDK).

What is Motion +?
In Motion + (Exercise +), we focus on speed and technique. This means that your technique will be corrected while we row, and we will row hard so we will get the heart rate up (training program Monday and Wednesday). Motion + rowers also participate in SPP rowing. This is competitive rowing – for fun – over a 10 km distance.

What is long distance competition?
This (LDK) is racing over long distances – 10 km for ladies and 25 km for men. There are 5 events in a year. LDK rowers train at least 3 times per week. There is much focus on technique and programs are organized to suit the competition calendar.

Team setting
Teams are set for the day, depending on who signs up, and what your focus is. We aim to row more mixed teams Monday and Wednesday and the SPP, but more set teams up to and at LDK events.

What boats will we use?
Motion + and LDK rowers will preferably use the following boats: Tyr, Thor, Viktoria, Renate and Odin. They are slightly less stable than the rest of our inriggers but also quite fast.

What should I do if I want to participate in Motion + or LDK?
If you are you a new rower and released from instruction, or have rowed a few years, and would now like to try out Motion + or LDK, you are very welcome! We row in the faster boats, changing places in a different way and rowing at higher speed, so you can start with an introductory Motion + team first, to see how you get on. Write to Dorte on dorte.lassen@gea.com if you join us.

When do we row, and how do I sign up for training?
There is organized Motion + and training for LDK on Mondays and Wednesdays at 17:00. You can sign up for the training (once logged on) on the website under ‘Træningsplanlægning’. If you are prevented from making it to training, then please sign off in good time. If you will be delayed, call a participant or write a message on the website. We depend on each other to get on the water. If you wish to train more often, you are always welcome to arrange extra trips.

Want to know more?
If you want to know more, feel free to read the recent minutes of the meeting of long-distance rowers from this spring.